JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
tisdag 7 juli 2020 VECKA 28
Wasp

Så ska 1,8 miljarder ge autonoma system

Linköpings universitet presenterade i går en elvaårig storsatsning på så kallade autonoma system. Elektroniktidningen har bläddrat i programförklaringen.
Wallenberg Autonomous
Systems Program (Wasp)
Förberedande planering av Wasp har pågått i ett halvår. Innehållet beskrivs i form av skärningarna mellan tre strategiska områden och fem teman.
De strategiska områdena är
 • programvara
 • system av system, och
 • fordon, robotar och människor
Temana är
 • Dataanalys och lärande
 • Samarbete och interaktion
 • Modellbaserad systemteknik
 • Nätverk och distribuerade system
 • Programvara för industriell produktutveckling, design och autonoma system.
Autonoma system ska bli en svensk paradgren med hjälp av 1,3 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och ytterligare 500 miljoner från universitet och företag.

– Området innebär ett teknikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella revolutionen, säger Peter Wallenberg Jr, stiftelsens ordförande.

Lunds universitet, Linköpings universitet, KTH och Chalmers deltar i programmet, som heter  Wasp (Wallenberg Autonomous Systems Program). Berörda institutioner är främst de inom områdena elektroteknik, datorteknik och datavetenskap.

Wasp ska drivas i samverkan med svensk industri. Ett av målen är att förse industrin med specialistkompetens, men programmet vill se flöden av idéer åt båda hållen.

Till den forskarskola som kommer att etableras inom Wasp kommer hälften av de 100 doktoranderna att hämtas från akademin och hälften från företag. Saab, Volvo, Ericsson, ABB och Scania kommer att vara involverade och man har försökt se till att programmet ligger ”i linje med deras  framtidsvisioner”

Utöver styrelsen som beslutar vart pengarna ska gå, finns en referensgrupp från industrin och en internationell rådgivargrupp. Wasp kommer också att avsätta pengar för att rekrytera framstående internationella forskare.

Autonoma fordon, flygfarkoster, marina farkoster och robotar är exempel på autonoma system. Andra exempel är smarta energisystem, automatiserad gruvdrift och kundstyrd produktion.

Även ”system av system” ingår i programmet. Ett självkörande fordon är en utmaning i sig med sensorer, styrning och förarassistans. På nästa nivå kan man se platooning – självkörande kolonner av fordon – som autonoma system. Och på en ännu högre nivå hela transportsystemet, med samverkan, ledning, övervakning och planering. Generellt är ”storskalig integrering av oberoende och fristående system” ett av de grundproblem programmet adresserar.

Att människan finns med ”i loopen” är viktig del av programmet. Här kan forskningen handla om säkerhet, interaktion och samarbete.

Digitalisering, sensorer, robotik, manövrering och molnberäkningar är några forskningsämnen som nämns av de forskare som deltar i utformandet av Wasp. Och artificiell intelligens – förr i tiden handlade automatisering om att förstärka musklerna, idag handlar den snarare om att förstärka hjärnan.

Ericsson närvarade som industrirepresentant då programmet presenterades igår. Företaget finns med som intressent både som tillhandahållare av molntjänster och kommunikationsinfrastruktur. Molnjänster kan hjälpa till att bygga autonoma system. Men även molnet i sig kan utgöra ett autonomt system genom att självständigt organisera och fördela sina beräkningsresurser.

Det tyska programmet Industrie 4.0 och det amerikanska Industrial Internet Consortium om automatiserad produktion framhålls som exempel på satsningar inom samma område. Wasp beskriver sig också som beroende av utvecklingen inom trender som cyberfysiska system, Internet of Things och Big Data.
 
Linköpings universitet är värd för satsningen. Ordförande är Mille Millnert, universitetets tidigare rektor. Programdirektör är Lars Nielsen, professor på Institutionen för systemteknik. I början av nästa år hoppas projektets styrelse kunna presentera de första projekten.

Vid Linköpings universitet finns forskningscentret Mjärdevi Science Park, vars profilområde Vechicles, security & safety driver projekt med både autonoma fordon och flygfarkoster. Här finns idag ett dussintal företag som är involverade i utvecklingen av framtidens autonoma bilar i samarbete med de stora biltillverkarna.

Nyheten om satsningen tillkännagavs samma dag som Linköpings universitet, som leder satsningen, fyller 40 år, och den kommer att pågå tills universitetet fyller 50.

– Vi sätter in det i kalendern på en gång, föreslår Peter Wallenberg Jr.

FOTNOT:
Bilden ovan visar programmets ordförande Mille Millnert, Linköpings universitets rektor Helen Dannetun och Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. (FOTO: GÖRAN BILLESON)
MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)