JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Ny utgåva av EMC-standard för medicinteknisk utrustning

Den fjärde utgåvan av EMC-standarden för medicinteknisk utrustning, SS-EN 60601-1-2, innehåller flera stora nyheter. Bland annat ingår nu tester upp till 6 GHz och nya immunitetstester för att öka säkerheten vid användning av mobila RF-sändare i närheten av den elektromedicinska utrustningen.
Standarden är en internationell standard, IEC 60601-1-2, som antagits som europeisk standard och nu fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

– Genom större fokus på riskhantering och för att ligga mer i linje med konceptet risk för grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda, har termen ”life-supporting” tagits bort. Standarden har gått från att vara en renodlad EMC-standard till en mer riskhanteringsbaserad standard, säger Magnus Stridsman på Centrum för medicinsk teknik och IT vid Region Östergötland i ett pressmeddelande.

– En annan nyhet är att SS-EN 60601-1-2 nu specificerar nivåer enligt de olika miljöerna för avsedd användning och den harmoniserar därigenom med IEC 60601-1-11.

Med avsedd användning menas att man tar hänsyn till om utrustningen ska användas i sjukhusmiljö (professional healthcare facility environment), vid vård i hemmet (home healthcare environment) eller någon annanstans (special environment). Kombinerat med det riskbaserade synsättet, innebär det att nivåerna i standarden baseras på de högsta störnivåer som rimligen kan förväntas i den miljö där utrustningen är tänkt att användas. Det har bland annat medfört att vissa gränser för immunitet har satts högre än i tidigare utgåvor.

Standarden innehåller också vägledning om hur man bestämmer immunitetsnivåer för andra (särskilda) miljöer.

Standarden kostar 1091 kronor och kan köpas från SEK (länk).
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)