JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Smart styrning kapade effekttopp

Upplands Energi lyckades undvika ett kraftigt överuttag av effekt under en köldknäpp för två veckor sedan genom att ta kontrollen över sina villakunders värmepumpar.

Fredagen den 15 januari bet kylan till i Uppsala, men Upplands Energi hade läst väderleksrapporten och bestämt sig för att i förtid testa ett system för smart energistyrning som man håller på att rulla ut.

Hjälpsamma villaägare gav Upplands Energi kontrollen över 100 värmepumpar, och energitoppen kunde kapas.

Lösningen levereras av teknikbolaget Ngenic.

– Om man mäter temperaturen noga så går det att se en liten sänkning, några tiondels grader, beroende på hus, berättar Ngenics säljchef Björn Karlström.

– Men ur komfortsynpunkt märker man inte en sådan liten temperaturskillnad utan normalt sett varierar inomhustemperaturen betydligt mer beroende på aktiviteter i huset, som matlagning, hur många som är hemma, och så vidare.

Ngenic vill inte avslöja i detalj hur regleringen går till.

– Det är vår lilla hemlighet, säger Björn Karlström med ett leende, men kort sagt har alla byggnader en värmetröghet som vi utnyttjar.

Elektroniktidningen skrev om Ngenic i höstas under ett tema om smart energistyrning (länk).  Det här var första gången som Ngenic testade sin energitjänst Tune skarpt i stor skala.

I själva verket var man inte riktigt redo för testet. Men när budet om den annalkande köldknäppen kom ville Upplands Energi testa systemet i förtid.

Ngenic beskriver det om att det uppstod ”raketavfyrningsstämning” i kontrollrummen.

– Vi hade aldrig styrt så här många kunder förut, säger Ngenics teknikchef Fredrik Fernlund.

– Jag blev förvånad att så enkla åtgärder gav så pass stor effekt, säger Patrik Klintefelt, nätchef på Upplands Energi.

– Mitt eget hus var ett av husen som deltog i styrningen och effekten syns tydligt i energiförbrukningen, men inte alls i temperaturen hemma.

Det är enligt Ngenic för tidigt att kvantifiera effekterna av testet. Fullt utbyggd kommer installationen att omfatta 500 värmepumpar och nästa vinter hoppas man kunna styra bort mer än 1 MW last vid de tillfällen då belastningen är som störst på elnätet.

När installationen är klar kommer Ngenics system att använda individuell laststyrning efter värmelagringsförmågan hos varje enskilt hus. Under testet styrdes alla hus på samma sätt.

Alla inblandade tjänar på styrningen, både villaägare, elleverantörer och miljö. I Sverige betalar lokalnäten en effekttaxa till regionnäten för inmatad effekt. Den kostnaden tas ut av kunderna som en del av nätavgiften.

I förlängningen innebär kapningen av effekttoppar att man kan undvika dyr produktion med gasturbiner eller minska importen av kolkraft från Europa.

– Marginal-elen är ”smutsigare” än när det inte är en lasttopp, säger Björn Karlström.

Under de högsta effekttopparna startas oljekondenskraftverk och gasturbiner som går på fossilgas. I Sverige sker detta endast under extrema fall.  Den 15 januari var den totala förbrukningen uppe i 26 GW.

– Det  är mycket högt, det var länge sedan vi hade så hög momentan efterfrågan på el i Sverige, säger
Björn Karlström.

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)