JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Teknikkonsulten Qrtech är lite av en doldis. Företagets tekniska kompetens är extremt hög både inom hård- och mjukvara, menar Patrik Sahlsten, som just tagit plats som vd på företaget. Den delen ska förbli, men framåt vill han att Qrtech ska synas mer, bli starkare inom funktionsutveckling samt ännu mer aktivt försöka dra nytta av sin djupa fordonskompetens inom andra industri­grenar.

Qrtech har två leveransmodeller – som anställd sitter du ibland hos kunden, ibland i de egna lokalerna i Mölndal. Oberoende vilket är det nästan alltid kunden som äger lösningen.

Patrik Sahlsten

– Vi har en och annan egen produkt, men närmare 95 procent av det vi gör är på uppdrag av en kund där den äger resultatet, förtydligar Patrik Sahlsten, som efter 16 år på IT-konsulten HiQ gått till Qrtech.

Den första september i år satte han sig i vd-stolen på företaget.

– Men jag har bevakat Qrtech i många år, så det finns en anledning till varför jag tycker att det är ett spännande bolag.

På frågan om vad som främst lockat honom att ta klivet hamnar hårdvaran i fokus.

– Tidigare har jag jobbat mycket med den digitala utvecklingen och tjänster. Då handlar det bara om mjukvara, men jag har insett hur viktig hårdvaran är, säger han och förtydligar:

– Det blir litet av en paradox. Alla snackar om uppkopplade tjänster, men till syvende och sist så bygger det på att det finns någon hårdvaru­komponent, en plattform eller teknisk innovation, för att det hela ska fungera. Qrtechs djupa kompetens inom både hård- och mjukvara har lockat mig.

Kort om Qrtech

För två år sedan köpte norska Embron Group svenska Qrtech.

Embron Group finns över hela världen, men främst i Norden. Koncernen har tre delar: Qrtech ansvarar för tjänstedelen, kallad R&D and Engineering Services, till detta kommer en del som är inriktad på produktion och en som äger tekniska lösningar, alltså produkter.

Qrtech sysselsätter drygt 100 personer i Göteborg, varav cirka 80 är fast anställda. Övriga arbetar som underkonsulter.

I Mölndal har företaget ett gediget elektroniklabb med utrustning för att testa den hårdvara som det åtagit sig att leverera.

Här finns också resurser för att EMC-testa.

– Sedan några veckor tillbaka har vi även ett kontor på Lindholmen. Där planerar vi att sätta ett antal utvecklingsteam.

Tanken med Lindholmen är att forma så kallade agila team – att i egna lokaler komma lite närmare en del av kunderna. Det är ett arbetssätt som är hämtat från mjukvaruindustrin, men som på senare år spritt sig genom hela industrin.

– I stora industriprojekt vet du vart du vill, men också att alla krav kanske inte är satta två, tre år innan det slutgiltiga resultatet ska utformas. Då behöver du jobba ihop med kompetenta partners, och då passar agila team ganska bra.

– Det kallas ”team-as-a-service” i branschen. Du köper välfungerande team till utvecklingsavdelningen. Det vill vi tillhandahålla genom vårt nya kontor på Lindholmen.

Att Qrtech satsar på Lindholmen ligger i linje med att företaget har ett långt förflutet inom fordonsindustrin.

Förarassistans eller ADAS-funktionalitet är exempel på ett område som företaget behärskar ner på sensornivå och hårdvarunära mjukvara.

– Vi jobbar ganska mycket med lågnivåprogrammering nere på plattformarna. Där ska vi fortsätta, men jag tycker att vi borde kunna bli starkare inom funktionsutveckling och de faktiska tjänsterna som vi använder i våra bilar, bussar och allt vad det kan vara.

Han tar bildigenkänning som exempel på hur han tänker.

Qrtech har flera doktorer som bland annat jobbar med bildigenkänning, och inom det området finns det en uppsjö tänkbara tillämpningar. Det gäller inte minst inom fordonsindustrin som använder olika sensorer såsom radar, kameror och värmekameror.

– Där kan vi i större utsträckning vara med och utveckla tjänster som våra kunder sedan hanterar och äger. Det betyder att vi ska ta oss från att vara en väldigt kompetent leverantör till att bli mer av en samarbets- och affärsutvecklingspartner.

– Det är ett område som vi kan bli duktigare på att marknadsföra.

Denna artikel har tidigare publicerats i magasinet Elektronik­tidningen. För dig som jobbar i den svenska elektronik­branschen är Elektronik­tidningen gratis att prenumerera på – våra annonsörer betalar kostnaden.
Här tecknar du prenumeration (länk).

På samma gång vill han att företaget lägger mer energi på att försöka sprida den kunskap det idag besitter inom fordon till andra branscher.

– Vårt hjärta är inom fordonsindustrin, och det ger oss ett försprång mot andra industrier eftersom fordonsindustrin lett teknikutvecklingen i världen under de senaste tio åren, säger han och förtydligar:

– Vi är väldigt tungt inom fordon och där ska vi växa, men vår kunskap kan även appliceras på andra områden. Min vilja är att vi breddar oss mot industri, telekom och medtech där jag ser synergier som gör att vi kan växa.

Återigen kommer han in på behovet av att medvetet synas och höras bättre.

Genom åren har Qrtech varit inriktat på teknisk kompetens, kvalitet och leverans. Försäljningsdelen har däremot inte varit i centrum på samma sätt.

– Kanske är det en myt, men ingenjörer är ofta problem­lösare. Jag är själv ingenjör, så jag kan väl säga så. Vi vill lösa ­problemen, men den kommersiella sidan kanske inte får samma uppmärksamhet.

– Framåt vill jag att vi blir lite bättre på affärsutveckling. Det är en erfarenhet som jag har med mig från mitt förra företag, som jag tycker är väldigt duktigt på det.

Det betyder inte att Qrtech tänker börja tumma på teknikglädjen. Eller planerar att dra ner på samarbetet med universitet, som är en stark företagstradition.

Även fortsättningsvis kommer intressanta examensarbeten vara en väsentlig ingrediens i portföljen. Vanligen erbjuder Qrtech en handfull examensarbeten, och den initiativrika studenten är välkommen att skicka in egna förslag på uppgifter att lösa.

– Det är en viktig del i vår kultur att försöka få in nya medarbetare och jobba med mentorskap när en ung person kommer in. Det ger en bra start i karriären.

En kväll i månad öppnar Qrtech dessutom dörrarna till sitt labb i Mölndal. Då kan de anställda som vill använda utrustningen där till sina egna hobbyprojekt.

– Det finns en passion för teknik här i företaget som jag tycker är härlig. Det gäller att bygga den kulturen. Det är jätteviktigt.

En titt i forskningsportföljen

Mölndalsföretaget Qrtech har sina rötter i ­realtidskritiska system vid Chalmers. Sedan ­starten för 22 år sedan har ­företaget attraherat hög teknisk kompetens, med många anställda på PhD-nivå. Qrtech utvecklar avancerad hård- och mjukvara till industrin, främst fordonsindustrin. Forskning är en viktig ingrediens i verksamheten. Nedan kan du se exempel på några F&U-projekt som Qrtech varit eller fortfarande är engagerat i.
1 Safe and Explainable AI:
AI är en förutsättning för att kunna uppnå vissa funktioner i ett självkörande fordon. Två aktuella utmaningar med AI är att det är svårt att förstå hur besluten tas och att besluten inte är tillräckligt pålitliga. Qrtech har utvecklat teknik som varnar när AI:n försöker ta ett beslut som ligger utanför det den är tränad för. Den visualiserar också de områden i en bild som AI:n fokuserar på för att ta beslut, för att öka transparensen kring besluten. ­Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med två västsvenska fordonsföretag, även Rise har ingått i projektet.
 
2 Electric Aircraft Concept:
I projektet ELISE (Elektrisk Luftfart i Sverige) har Qrtech tillsammans med Chalmers och Rise undersökte möjligheterna till eldrivna flygplan tillverkade och verksamma i Sverige. Projektet har resulterat i ett konceptförslag. Idag driver intresse­organisation ELISE elektrifiering av svensk luftfart.
 
3 Light Weight High Performance DC/DC:
Här handlar det om utveckling av en 5kW DC/DC-omvandlare för bilindustrin. Baserad på SiC-transistorer kan den minska vikt och storlek hos hela lösningen med 75 procent, jämfört med dagens kisellösningar.
Qrtech har drivit projektet, en industripartner har tillverkat transistorerna, medan Rise testat komponenterna.
 
4 Automated Diabetes ­Diagnosis:
425 miljoner människor lider av diabetes. En tredjedel av dessa får problem med ögonen och behöver screenas. Idag är screeningen väldigt ojämn, och det finns inte resurser för alla. Qrtech utvecklar tillsammans med Västra Götalandsregionen en lösning för att automatiskt analysera de bilder som tas vid screeningen.
 
5 Vehicle Perception System:
­Qrtech har drivit arbetet med att ta fram lösning för att identifiera och bestämma avstånd till objekt, för att möjliggöra självkörande ­fordon. Lösningen bygger på sensorer – radar, lidar och kamera – vars data processas av en AI för objektklassificering och sensor­fusion, för att gifta samman alla olika data. Kommunikationen mellan sensorerna sköts med fordonsprotokoll. Lösningen är implementerad tillsammans med en västsvensk fordonstillverkare.
 
6 Light Weight Vienna Bridge for Aviation:
En kraftförsörjning – baserad på SiC-komponenter – har utvecklats tillsammans med en kund. Lösningen väger 25 procent av den gamla lösningen. Den bygger på en Viennabrygga i serie med en LLC. Två parallella spår körs för att säkra kraftförsörjningen med redundans från generatorn till radarn i ett militärt flygplan.
 
7 Fault Tolerant ADAS Systems:
­Qrtech har utvecklat ­metodik och verktyg för att simulera ADAS-funktionalitet. En simulator från ESI ingår som en komponent i verktygskedjan. Genom att koppla upp simulatorn till riktig fordonshårdvara kan metodiken verifiera säkerhetskrav i flera steg i utvecklingsprocessen. Tusentals simuleringar kan köras i batcher och data kan analyseras statistiskt för att hitta svaga punkter i ADAS-systemet. Metodiken har testats i olika användarfall tillsammans med ett antal partners, KTH, det belgiska forskningscentret Flanders Make samt det österrikiska forskningscentret Virtual Vehicle (VIF).
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)