JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

I måndags startade Productronica, världens största produktionsmässa som arrangeras vartannat år i München. Transportrobotar, standarderna CFX och Hermes liksom mjukvara var tre genomgående teman på mässan.

Det är fortfarande en dryg dag kvar av mässan och därmed för tidigt att säga om antalet besökare når upp till fjolårets överraskande höga siffra på 44 000 personer. Men hittills har det varit trångt framför spärrarna när mässan öppnat och ett bra sorl i gångarna.

Det hörs en hel del svenska, men det är samma sak här: hur många svenskar som letat sig ned får vi veta först om en månad när all statistik är färdigbearbetad.

Svenska Mycronic är som vanligt på plats i en monter som växer för varje år. Numera tillhör den en av de större i de åtta hallar som mässan är fördelad över. Att montern fortsätter att svälla hänger samman med det går bra. Förutom produkterna som utvecklats i Täby visar företaget upp montering av kameramoduler, AOI:er, bondare och maskiner för dispensering. Produkter som alla tillkommit genom förvärv.

I montern finns också en AGV, ett litet självkörande fordon som hämtar och transporterar komponenter mellan lagringstornen och produktionslinan. Det handlar fortfarande om försöksverksamhet och ett sätt att locka in besökarna i montern.

Mycronic är inte ensamt om idén. AGV:er är nästan lika vanliga som robotar på årets Productronica och uppgiften är densamma oberoende på var man hittar dem: att transportera komponenter till linan och att köra iväg med de färdiga korten.

Vanligast är en modell från Omron, men ett antal modeller från andra leverantörer pilar också runt i montrarna.

En lite mer udda lösning går att hitta hos Fuji som utvecklat en kombinerad AGV och robot till den helt nya ytmonteringsmaskinen NXTR. Smart Loader, som roboten döpts till, hämtar komponentrullar från ett litet magasin som är placerad i linan, laddar en feeder och stoppar sedan in den på en ledig plats i den ytmonteringsmaskin som behöver påfyllning.

På många av maskinerna på mässgolvet har Hermesloggan fått sällskap av CFX. Bägge är IPC-standarder där Hermes används för kommunikation mellan maskinerna medan CFX är avsedd för kommunikation med överordnade system. Hermes är redan inne på version 1.2 och börjar dyka upp ute i industrin.

Och så var det mjukvaran. Den har ersatt placeringshastighet som försäljningsargument. Numera handlar det mesta om att se till att produktionslinorna inte stannar, att det blir noll fel och att robotar tar över en del av operatörernas arbete. Det är bara möjligt om mjukvaran har tillgång till all data för att styra processen. Om man sen kallar det Industri 4.0 eller något annat har mindre betydelse.

Nästa Productronica arrangeras den 16 till 19 november 2021.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus