Skriv ut
Ericssons utveckling av SDH-produkter har kraschlandat. SDH är basen för nästa växelgeneration efter AXE och pekas ut som nyckeln till de digitala motorvägarna - bredbandskommunikation i de optiska fibernäten.

Ericsson har misslyckats med att utveckla egna konkurrenskraftiga SDH-produkter. När SDH, Synkron digital hierarki, används för att styra trafikflödet i fiberkablarna blir kapaciteten större, överföringskvaliteten högre och kostnaderna lägre, allt jämfört med traditionell teknik.
 
Efter hundratals nedlagda miljoner kronor krymper Ericsson nu sin SDH-satsning kraftigt och koncentrerar sig på vissa områden. Detta är förmodligen Ericssons största fiasko i modern tid.
 
Bakslagen har duggat tätt:
Förra hösten redovisade Ericsson 15 SDH-kontrakt i 14 länder världen över. Då hävdade Ericsson att man var inne i slutfasen innan produkterna skulle godkännas av slutkunden. Så blev det inte. Nu hoppas Ericsson att kunderna ska godkänna Marconis produkter i stället. Den egenutvecklade korskopplare man leverererat till Tyskland har tagits hem igen. Telia har sagt upp sitt SDH-avtal med Ericsson.

Bara en kund kvar

Idag redovisas bara en slutkund som har Ericssons egna SDH-produkter i drift: brittiska BT. I Storbritannien finns en begränsad installation med korskopplare, transmissions- och styrsystem. Resultatet måste betraktas som en katastrof. Ericsson har nu tvingats söka samarbete med italienska Marconi, ett företag som har fungerande SDH-produkter men saknar en internationell försäljningskanal.
- Ericsson skall licenstillverka och sälja Marconis produkter under Ericssons namn, säger Björn Hemstad, chef för Broadband Network System i Ericsson Telecom. Nätoperatörer världen över tänker göra massiva investeringar i SDH de närmaste åren. Och Ericsson vill vara en av de telekomleverantörer som har en komplett produktportfölj, inklusive SDH. Alcatel, Siemens, Northern Telecom och AT&T har idag fungerande SDH-produkter och talar om miljardförsäljning. Exakt hur mycket man investerat i SDH-utveckling vill inte Björn Hemstad kommentera. Men det rör sig om hundratals miljoner kronor.

FICK NOBBEN AV unisource
Ericsson och Marconi deltog var för sig vid Unisource stora upphandling, se nedan. Men man fick inga order. Vad innebär det?
- Vid Unisource upphandling deltog vi inte tillsammans. Först nu har Ericsson och Marconi nått ett avtal om samarbete. I och med det kan vi börja marknadsföra våra produkter, säger Hemstad.
- Ericsson börjar nu om från början. Vi hoppas komma igen och går nu ut med offerter med den gemensamma produktportföljen.
- Förmodligen svarar Marconis produkter för huvuddelen av vår SDH-försäljning under resten av 1990-talet, säger Hemstad.
Björn Hemstad understryker dock att Ericsson ska fortsätta utveckla styrsystem - managementsystem - för hela bredbandsnät, inklusive SDH.
 
På Marconi är man positiv till samarbetet.
- Nu hoppas vi ta 25-30 procent av världsmarknaden. Idag har vi
10 procent, säger Luciano Pesciolini, Marconis marknadschef för internationell försäljning.
- Vi måste nu öka vår försäljningsvolym och öka investeringarna i
produktutveckling, säger han.

Göte Andersson