Skriv ut
Redan i höst startar Sverige reguljära digitala sändningar över marknätet. Sverige blir därmed ett av de första länderna i världen som inför den nya digitala tekniken i marknätet. Bara Stobritannien har lika bråttom.

Nätutbyggnaden sker i etapper och först kommer några av landets 54 storsändare. Utbudet är begränsat i början. I olika kontrollstationer kommer regeringen att besluta om och hur verksamheten skall fortsätta. Redan under våren startar Teracom försök medan de reguljära sändningarna startar under hösten.

Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion får 200 miljoner kronor för digitala sändningar.

Regeringen lade fram propositionen den 19 december. Avsikten är att riksdagen skall ta ett beslut våren 1997. Regeringen är överens med centern och folkpartiet.

- Jag anser det uteslutet att riksdagen inte antar propositionen, säger kulturminister Marita Ulvskog.

- Det här är inte något försök. Vi föreslår en stegvis utbyggnad.

Marita Ulvskog säger att det enda som kan stoppa utbyggnaden är att man "kör in i en vägg", det vill säga att hushållen inte vill ha marksänd digital-TV.Utredning om betal-TV


Vilka platser i landet som får digitalsändningar redan till hösten är ännu oklart. Möjligen blir det Göteborg, Sundsvall och Östersund.

En särskild arbetsgrupp skall tillsättas som kommer att följa verksamheten. En utredning startar om Sveriges Television skall få rätt sända betal-TV. Utbildningsradion får inte rätt sända den planerade så kallade politikerkanalen (Arenakanalen). En utredningsman skall förhandla med de mediaföretag som vill sända.

Sveriges Television har redan presenterat planer på en handfull digitala TV- kanaler. Rent tekniskt kan digitalnätet på sikt sända cirka 50 digitala TV- kanaler till de svenska TV-hushållen.

Förslaget innebär att marknätet skiftar till ny digital teknik under en period. TV-hushållen får därmed tid att skaffa nya digitala TV-mottagare. Efter övergångstiden avslutas de analoga sändningarna.

Göte Andersson