Skriv ut
Efter flera månaders dragkamp har USAs PC-industri och TV-bransch kommit fram till en kompromiss för standarden för USAs digitala marknät.

USAs marknät når idag hundra miljoner TV-hushåll och är landets viktigaste TV- nät.

De kommersiella TV-bolagen i USA sänder via dagens marknät och de omsätter cirka 230 miljarder kronor per år. Därför handlar det om en strid mellan giganter.

I somras blossade striden upp när USAs PC-företag sade nej till föreslagna standarden. De fick stöd av Vita Huset och även regleringsmyndigheten FCC.Strid om bildpunkte
r

Striden gäller bildskärmens format och vilken teknik som skall användas för att skapa bilden på bildskärmen; hur bildpunkterna skall placeras på skärmen. Helt enkelt vilken så kallad scanningteknik som skall användas.

TV-industrin använder en äldre teknik än dataindustrin (interlaced scanning) och dataindustrin krävde att få genom sin teknik (progressiv scanning). Den slutliga kompromissen innebär att USA skall tillåta båda alternativen utan att särskilt utpeka något av alternativen.Sändningar startar 1998


Talesmän för båda branscherna har nu förklarat sig nöjda. Även Vita Huset, vice president Al Gore, har uttalat sitt stöd för uppgörelsen.

För USAs TV-bransch var striden som nu bilagts mycket ovälkommen. År 1995 blev förslaget till standard för marknätet klar efter åtta års arbete och bara det formella beslutet återstod. USAs TV-bolag planerar börja med digitala TV- sändningar via marknätet de närmaste två åren.

USAs tunga nationella TV-bolag planerar börja sända 1998, bara standarden någon gång blir klar och leverantörerna kommer med sina nya produkter. När kompromissen nu nåtts anger chefer på högsta nivå i övervakningsmyndigheten FCC, att FCC skall fastställa den nya standarden inom kort, vilket TV-branschen hela tiden hoppats på.

Göte Andersson