Skriv ut
En grupp amerikanska dataföretag ställer sig i spetsen för en ny Internetstandard. Förslaget innebär kontinuerlig uppdatering av data vilket uppges spara nätkapacitet.

Det gäller en broadcast-standard som klarar att översända alla slag av information till abonnenterna. Nätutrustningen i Internet skall innehålla stöd för att klara den nya tjänsten.

En av fördelarna med den nya standarden är att den sparar nätkapacitet, så mycket som 50 procent, anger systemleverantören Cisco.Publicera och prenumerera


Cisco jämför med dagens webläsare som själva hämtar informationen. Avsikten är att bereda väg för nya typer av tjänster. Amerikanska systemleverantörerna Cisco och Tibco står i spetsen för en industrigrupp som i början av nästa år tänker föreslå att IETF (Internet Engineering Task Force) inför den nya standarden.

Den föreslagna standarden kallas på engelska "publish and subscribe".Reuterägt företag


Rent tekniskt är det inte någon revolution. Sedan många år har börsmäklare och finansfolket världen över informationstjänster som uppdateras kontinuerligt. Men dessa tjänster erbjuds via privata nät och tjänsterna är dyra.

Det nya är att Internet anpassas för att erbjuda sådana tjänster och att därmed får tiotals miljoner användare möjlighet att abonnera på billiga tjänster. Tibco ägs av det brittiska mediaföretaget Reuters och Tibco säljer idag produkter för privata nät till finansmarknaden. Tanken är helt enkelt att utnyttja Tibcos kunskaper för Internet.Störst på nätutrustning


Amerikanska Cisco är världens störste leverantör av nätutrustning för Internet och enligt företaget själv hanterar dess produkter 80 procent av den långväga Internettrafiken. Cisco planerar redan nästa år införa stöd för den nya tjänsten

i sitt nätoperativsystem IOS (Internetwork Operating System). I industrigruppen kring den nya standarden finns även Sun Microsystems och databasleverantören Informix.

Göte Andersson