Skriv ut
Ericsson omorganiserar. Viktigaste förändringen är en stor satsning på Internet- och datakomprodukter, säger Håkan Jansson, teknisk direktör i Ericsson.

- Vi vill anpassa Ericssons organisation till den nya verkligheten, säger Håkan Jansson och hänvisar framför allt till Internets globala genombrott de senaste åren. Han sticker inte under stol med att Ericsson vill ta upp konkurrensen med datakomleverantören Cisco, dominerande leverantör av nätprodukter för Internet.Internet i InfoKom


I Ericssons nya organisation finns tre affärsområden; Infokomsystem, Mobilsystem samt Telefoner och terminaler.

Det är Infokomsystem som svarar för Internetsatsningen och i den nya organisationen samsas de tidigare enheterna från Publik Telekom och Business Networks. Telefonitjänsten kommer i framtiden att flytta från traditionella kontorsväxlar till privata nät baserade på Internetteknik, så kallade Intranet. Internettekniken kommer även i de lokala accessnäten där vanliga hushållsabonnenter är anslutna.

Affärsområdet Telefoner och terminaler svarar för konsumentprodukter. I den kategorin samlar Ericsson mobiltelefoner, trådlösa telefoner, modem av olika slag samt avancerade nätverksterminaler.Components inget affärsområde


Det tredje affärsområdet är Mobila System. Det är Ericssons största med produkter för mobiltelefoninät och mobilradionät. Mobiltelefonerna har dock flyttat till Telefoner och terminaler.

Ericsson Components försvinner som eget affärsområde. Det sorteras in under beteckningen "common corporate operations" tillsammans med bland annat Ericsson Utvecklings AB som utvecklar nya televäxlar. Omorganisationen är en del av den förändringsprocess som handlar om Ericssons väg in i nästa sekel, se Elektroniktidningen 19/96 s 40.

Göte Andersson