Skriv ut
Vinsterna med GSM-R är så stora att svenska Banverkets experter nu väntar en mycket snabb utbyggnad i Europa. Både Banverket och Deutsche Bahn har dragit samma slutsatser.

- Återbetalningstiden för GSM-R är tre till fem år och systemet har en livslängd på 25 år. Utbyggnaden borde därför bli snabb. Det borde bli gasen i botten hos järnvägsbolagen, säger Håkan Romlin, projektledare för GSM-R hos Banverket.

Banverket har idag sex gamla radionät för olika ändamål. Avsikten är att GSM-R skall ersätta dessa nät. Driftkostnaden för de gamla näten är hög och Banverkets ekonomiska kalkyl baseras huvudsakligen på att ersätta de gamla näten. I kalkylen ingår inte vinster från alla de nya tjänster som det nya nätet klarar.

Säker röstkommunikation är mycket viktig för järnvägen, bland annat måste det vara möjligt för en trafikledare att tala till alla lokförare samtidigt i ett stort område eller ge ett nödmeddelande till alla och detta nödmeddelande måste bryta alla andra pågående GSM-R-samtal. GSM-R är framtaget med Europas snabbtåg i åtanke och klarar samtal upp till 500 km/h. Systemet innehåller en hel rad telefonifunktioner som inte finns i dagens GSM.

Dessutom skall GSM-R klara datakom för järnvägens mycket viktiga nya säkerhets- och trafikledningssystem European Train Control System. GSM-R skall klara säkerheten för tiotusentals tåg i samtidig trafik i Europa, både snabbtåg och vanliga tåg. Nätet skall klara överföring av flera datameddelanden per sekund till varje lok, med information som avgör vilken hastighet tåget skall hålla, vanlig bromssträcka och nödbromssträcka.

I GSM-R ingår den nya paketdatastandarden GPRS (General Packet Radio Services) för att klara datakommunikationen. GPRS är nödvändig för att klara alla krav från ETCS.

Järnvägen har en rad specialkrav som inte täcks av ETSI:s GSM-standard. Därför har järnvägsindustrin gjort viktiga tillägg som standardiseras av Cenelec. Järnvägsbolagen planerar även upprätta en särskild organisation som svarar för

fortsatt vidareutveckling av GSM-R. Den första versionen av GSM-R beräknas bli klar 1999.

Göte Andersson