Skriv ut
Intel ökade sin vinst med 41 procent senaste kvartalet. Aktiekursen för flera amerikanska halvledarföretag har stigit den senaste månaden i takt med den stigande optimismen på halvledarmarknaden ökar.

Aktiekursen för några av USA:s ledande halvledarföretag gick upp när det blev känt att orderingången nu ökar.

Branschanalytiker talar nu om en kraftig återhämtning efter septembernoteringen för det noggrant bevakade nyckeltalet "book-to-bill" blivit känd. Ökningen till 0,99 var inte väntad av analytikerna.Kursen gick upp


Aktiekursen gick upp för Intel, Texas Instruments och Micron Technology när uppgifterna blev kända. Varken Motorola eller Advanced Micro Devices hade dock några positiva besked att komma med. De företagen väntar ingen uppgång förrän tidigast nästa kvartal.

Intel leder uppgången på halvledarmarknaden. Företagets vinst steg kraftigt under tredje kvartalet, upp 41 procent till 8,6 miljarder. Intäkterna steg med 23 procent till 33 miljarder kronor. Det är ett tecken på att databranschen förväntar en stark försäljning av persondatorer månaderna före jul.

Samtidigt tycks inte konkurrenter som AMD och Cyrix lyckats i sina försök att bryta Intels dominans för processorer för PC-marknaden.

Det gick inte lika bra för Texas Instruments under senaste kvartalet. Intäkterna minskade från 22,6 miljarder till 18,7 miljarder kronor. Företaget anger att priset för DRAM har sjunkit med 80 procent senaste året och 35 procent senaste kvartalet. Texas visar en förlust på 980 miljoner kronor under kvartalet. I förlustsiffran ingår dock ett köp av ett företag för 1,3 miljarder kronor.

Texas räknar nu med att världsmarknaden för halvledare minskar med 10 procent i år. Texas tror på nettotillväxt 1997 men att marknadstillväxten blir lägre än de 15-20 procent som vi sett de senaste åren.Hårdare konkurrens


Branschanalytiker väntar ingen snabb återhämtning för Motorola. Kvartalsbokslutet från Motorola föll från 45,5 till 43 miljarder kronor och den redovisade vinsten sjönk från 3,2 miljarder kronor till 1,3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period förra året.

Motorola förklarar nedgången med recession i halvledarbranschen samt hårdare konkurrens för Motorolas halvledare, mobiltelefoner, personsökare och modem. Priserna är pressade och efterfrågan har sjunkit.

Göte Andersson