Skriv ut
SDH, Synkron Digital Hierarki, används för att styra och packa trafiken i fiberoptiska och radiobaserade nät. Då kan teletrafiken hanteras effektivare.

SDH väntas bli nätoperatörernas viktigaste verktyg för att hantera telenätens stora trafikflöden. Tekniken påverkar driftkostnader och i slutändan det pris som tas av abonnenterna. För nätoperatörerna är SDH därför en fråga om konkurrenskraft. Vanliga teleabonnenter kommer normalt aldrig i kontakt med SDH. De köper bara en telefonitjänst utan att veta att SDH används.

Den centrala skillnaden gentemot den äldre tekniken gäller trafikstyrningen. Med SDH går det att snabbt omdirigera trafiken i telenätet mellan olika optiska kablar. I SDH-nät med hastigheten 155 Mbit/s packas 63 stycken 2 Mbit/s strömmar. Varje 2 Mbit-förbindelse har egen adress och styrsystemet kan fylla på och tappa av en sådan utan att resten av förbindelserna påverkas.

Eftersom nästan inga bredbandstjänster kräver mer än 155 Mbit/s till slutkund så ger SDH nätoperatören goda möjligheter att ge varje slutkund en bitström med önskad hastighet. Operatören kan erbjuda en bitström med garanterad kvalitet för telefoni, datakom, videodistribution eller andra tjänster som kunden själv väljer. Kapaciteten kan säljas mycket flexibelt: per timme, per dag eller vad som nu önskas.

SDH-standarden, som utvecklades i slutet av 1980-talet, anger även hur fyra förbindelser med datahastigheten 155 Mbit/s packas (multiplexeras) till 620 Mbit/s. 16 stycken packas till 2,5 Gbit/s, 64 stycken packas till 10 Gbit/s. Kommersiella produkter finns idag i drift, bortsett från nationella styrsystem som visat sig vara svåra att utveckla. Telekomleverantörerna väntas börja lansera sådana under nästa år.

Tre typer av produkter


• En ny sorts televäxel kallad Digital Cross Connect (digital korskopplare). De finns i flera versioner med olika kapacitet, de viktigaste heter DXC 4/1 och DXC 4/4. Dessa används som bredbandsväxlar och kopplar bitströmmar med hastigheter högre än 2 Mbit/s.
• Transmissionssystem: multiplexorer, ledningssystem (sändare och mottagare) för fiberoptiska och radiobaserade system. De är avsedda för olika datahastigheter, 155 Mbit/s, 620 Mbit/s, 2,5 Gbit/s och 10 Gbit/s. Produkterna kallas STM1, STM4, STM16 och STM64.
• Styrsystem för SDH-nät på lokal, regional och nationell nivå. Trafikflödet i ett lokalt STM1-system kan styras från en enkel PC. För lokal och regional nivå finns sådana styrsystem i drift. Mer avancerade nationella och internationella styrsystem kommer 1996-1997.Göte Andersson