Skriv ut
Runt om i landet slår Ericssons svenska fabriker nu produktionsrekord. Under årets första nio månader ökade exporten från Sverige med 30 procent, till 48,5 miljarder kronor. I Kumla, Gävle, Linköping, Norrköping, Visby och östersund slogs rekord. - Vi har ökat produktionen av mobiltelefoner i Kumla med 60 procent senaste året, räknat i antal, säger fabrikschef Roger Eriksson i Kumla som räknar med en prisreduktion på cirka 30 procent per år för mobiltelefoner. Ericssons största fabrik för mobiltelefoner finns i Kumla och produktionsvärdet är uppskattningsvis fem till åtta miljarder kronor per år. Fabrikschefen vill inte ange produktionsvärdet men säger att några miljarder är för lite och tio miljarder för mycket. Antalet anställda har ökat från 600 år 1992 till 2 600 idag. Ericsson planerar öka produktionen av mobiltelefoner kraftigt de närmaste åren men Kumlafabriken kommer sannolikt inte att ha fler än 3 000 anställda år 2000 och producerar ändå dubbelt så många telefoner som idag, förutspår fabrikschefen. Ericssons Gävlefabrik producerar idag radiobasstationer för alla digitala mobilstandarder i världen. Produktionsvärdet är även här uppskattningsvis fem till åtta miljarder kronor per år. Antalet anställda är cirka 2 000, 600 nya har anställts under de senaste året. - Grovt räknat har vi fördubblat produktionsvolymen, räknat i antal producerade radiokanaler, säger fabrikschef Anders Thörn. år 2000 tror Anders Thörn att Gävlefabriken producerar många gånger fler radiokanaler men antalet anställda ligger kvar ungefär på dagens nivå. De båda fabrikscheferna räknar med fortsatt expansion för Ericsson men produktionskapaciteten byggs nu ut framför allt i andra länder; USA, Australien, Kina, Storbritannien, Spanien och andra länder. Göte Andersson