Skriv ut
Digital-TV kan ge Sverige en stor halvledarfabrik. Det hoppas man åtminstone på Nutek.

Statliga Nutek hoppas att Sverige snabbt beslutar införa digital-TV via marknätet. Det skulle öka förutsättningarna att få en halvledarfabrik till Sverige.

En sådan fabrik kostar 5-10 miljarder kronor att sätta på plats och ger cirka 800 jobb samt spridningseffekter för hela den svenska mikroelektronikindustrin. Omsättningen beräknas uppgå till 6-7 miljarder kronor per år.

- Om Sverige beslutar digitalisera marknätet kan man från svensk sida lättare ta upp diskussion med stora utländska halvledarföretag om lokalisering till Sverige, säger Sven-Ingmar Ragnarsson på Nutek.Sandvikens kommun


Halvledare för digital-TV skulle kunna bli en stor och viktig marknad för en svensk halvledarfabrik. I september lämnade Nutek, Invest in Sweden och Sandvikens kommun en skrivelse till regeringen med förslag att Nutek skulle ges mandat att gå in i verkliga förhandlingar med intresserade halvledarföretag. En gemensam arbetsgrupp står bakom skrivelsen.

Just nu ligger bollen därför hos regeringen. Regeringen måste bestämma sig om man vill medverka till en lokalisering av en ny halvledarfabrik till Sverige. Utan subventioner till mark, lokalhyra, lån och insatser för forskning och utveckling går det inte att få någon halvledarfabrik till Sverige, hävdar Nutek. Schablonmässigt brukar subventionerna utgöra ungefär en tredjedel av investeringarna.

Nutek anger att världsmarknaden för halvledarindustrin idag är värd cirka 150 miljarder dollar per år och beräknas växa till cirka 270 miljarder dollar år 2000. Detta kräver många nya fabriker.

Nutek räknar med att cirka 100 nya fabriker kommer att byggas i världen före år 2000, varav cirka 20 i Europa. Idag finns ingen stor halvledartillverkning i Sverige, bara två medelstora fabriker; Ericsson Components och Mitel Semiconductor samt en mindre; Svenska Grindmatriser.

Näringsdepartementet anger att man ännu inte behandlat skrivelsen från Nutek som dock hoppas på snabbt beslut i saken.

Näringsminister Anders Sundström avvisade visserligen i riksdagen den 23 oktober statligt stöd för lokalisering av halvledarfabrik till Sandviken efter direkt fråga från en riksdagsman från Gävleborgs län. Men trots det beskedet är dörren inte stängd, anger näringsdepartementets experter.

Departementet skall nu ta ställning till den föreslagna halvledarfabriken.

Göte Andersson