Skriv ut
Det så kallade Centrex- system i det publika telenätet ersätter på sikt de självständiga kontorsväxlarna. En Centrex-anslutning kostar upp till 40 procent mindre än en anslutning till en kontorsväxel, visar den upphandling av teletjänster som staten nyss genomfört.

Svenska statens teleupphandling innebär genombrott för en ny avancerad telefontjänst; samma telefonnummer på jobbet, i bilen och vid hemarbete.

Svenska staten blir först i världen att införa detta och 200 000 statsanställda kan på sikt få de nya tjänsterna som sannolikt slår igenom även på resten av svenska telemarknaden och internationellt. Förlorare är de traditionella kontorsväxlarna som på sikt ersätts av Centrex, vilket innebär att kontorsväxeln försvinner, den integreras i publika telenätet.

Centrex kan bli dominerande på kontorsväxelmarknaden som totalt är värd cirka 1,5 miljard kronor per år i Sverige.Centrex till Stockholm


- I framtiden kommer Centrex att dominera i Stockholms Stad, säger Per-Olof Gustafsson, ansvarig för IT-samordning i Stockholms Stad som deltagit vid statens teleupphandling.

Stockholms Stad är en av landets största enskilda telekunder med årlig telenota på cirka 180 miljoner kronor. Nu vill kommunen till och med göra sig av med en nyköpt kontorsväxel och skifta till Centrex. Den nya MD110-växeln har 1 100 anknytningar och kostnaden per anknytning är 2 665 kronor per år, inräknat alla drift- och kapitalkostnader.

Centrexlösningar innebär kraftigt sänkta kostnader. De kommer att kosta upp till 40 procent mindre räknat per anknytning, enligt offerten från France Telecom.

Denna Centrex ersätter MD110-växeln och samma telefonnummer kan användas på jobbet och hemma i bostaden. Rent tekniskt är det även möjligt klara samma telefonnummer till GSM.

- Kommunfullmäktige i Stockholm har antagit en telestrategi. Vårt mål är att köpa telejänster i framtiden, inte driva växlar i egen regi, säger Gustafsson. Stockholms Stad har deltagit vid Statens Teledelegations upphandling.

Nätoperatörerna har givit offerter för ett antal enskilda myndigheter. Dessa myndigheter är typfall, nätoperatörerna skall erbjuda motsvarande myndigheter samma pris i hela landet. Kontorsväxeln i Stockholm är ett sådant typfall. Stattel och Stockholms Stad har nu skrivit ramavtal med France Telecom och Telia som konkurrerar om marknaden.Sparar 35 procent


Nätoperatörerna har åtagit sig att leverera tjänster som uppfyller kraven och offentliga sektorn kan spara mellan 20 och 35 procent av sina telekostnader, anger Stattel. Den totala marknaden enbart hos staten är värd cirka 12 miljarder kronor de närmaste fem åren.

Telia, Dotcom, Philips och Internordia dominerar kontorsväxelmarknaden. Telia tror på genombrott för Centrex inom några år medan de övriga anser det är för tidigt att säga hur marknaden utvecklas.

- Jag möter många kommuner som inte vill frånhända sig kontrollen över nätet, som vill bygga egna integrerade nät för telefoni och data, säger Jan Sharf på Philips.

- Om marknaden väljer Stattels modell är det bara frågan om att anpassa sig eller försvinna, säger Sharf.

Göte Andersson