Skriv ut
Utredningen om marksänd digital-TV är nu klar och en hård kamp kan väntas mellan olika intressen

- 24 marksända kanaler innebär en katastrof för kabel-TV-branschen kommenterar Stjärn-TVs VD Kjell Hellberg.

Lars Jeding, regeringens enmansutredare, föreslår att Sverige snabbt inför den nya digitaltekniken i marknätet.

Alla svenska hushåll får 40-50 nationella och lokala TV-kanaler över marknätet inom tio år. Dessutom skall Sverige gå i täten för att införa interaktiv TV och mobil multimediakommunikation.

- Jag föreslår att regering och riksdag våren 1996 beslutar bygga ut ett digitalt marknät, säger Lars Jeding.

Enligt utredningen skall nuvarande analoga TV-sändningar upphöra senast år 2007. Det innebär att TV-tittarna innan dess måste skaffa en digital mottagare om de vill ha svensk TV.

Kostnaden för en digital TV-mottagare beräknas till cirka 5 000 kronor idag. Priset sjunker kraftigt på sikt eftersom den nya digitaltekniken slår igenom i hela världen.Bild, ljud och data


Med det nya marknätet får landets TV-hushåll fler TV-kanaler, interaktiv TV och även olika slag av datatjänster.

Tjänsteutbudet kan gradvis öka. Eftersom nätet är digitalt blandas bild, ljud och data. TV-mottagaren kan anslutas till PC:n för multimediatillämpningar.

Det nya digitala nätet ger programbolagen möjlighet att erbjuda tittarna helt nya TV-tjänster. Det blir sannolikt både Sveriges Television, reklam-TV och betal-TV-tjänster.

Jedings förslag innebär att utbyggnaden startar 1997 med åtta nationella digitala TV-kanaler, 1999 klarar nätet 24 nationella TV-kanaler. När de analoga sändningarna är avslutade kan ytterligare ett tjugotal nationella eller lokala TV-kanaler tillkomma.Utveckling i etapper


Jeding skisserar en utveckling i flera etapper. Det första stora steget är att digitaltekniken införs i marknätet.

Nya tjänster som interaktiv TV och mobil multimediakommunikation kommer senare. Jeding förordar att Sverige tar ett samlat beslut i syfte att landet skall gå i täten för den nya tekniken.

Han menar att det är bråttom med riksdagens beslut. Väntar man för länge kommer kabel- och satellitbolag ändå med digitaltekniken, och då minskar statens möjlighet påverka mediautvecklingen.

Statens möjlighet att påverka utvecklingen ligger just i att snabbt föra in den nya tekniken i marknätet och därmed konkurrera ut kablar och satelliter.

Kulturdepartementet skickar nu Jedings utredning på remiss, både ris och ros är att vänta. Klara vinnare är naturligtvis alla kommersiella TV-bolag som vill konkurrera med Sveriges Television och TV4 om de svenska hushållen. Tack vare den nya tekniken finns utrymme för alla TV-bolag att sända.Kabelbolag förlorarna


Kabelbolagen ser ut att bli de stora förlorarna. De har investerat uppskattningsvis 6-8 miljarder kronor i sina nät och de riskerar att bli av med en stor del av sina kunder.

Digitaltekniken är mycket effektiv. Det räcker med en liten antenn på TV:n för att ta emot 50 nationella och lokala TV-kanaler från marknätet.

Vilket skäl finns då att fortsätta abonnera på kabel- eller satellit-TV?

- Om marknätet sänder 24 digitala TV-kanaler så är det katastrof för kabel-TV- branschen. Vi kan inte konkurrera, säger Kjell Hellberg, VD för kabelbolaget Stjärn-TV som har 120 000 abonnenter i Stockholm.

Även från Telia och Sveriges Television kommer kritik. Frågan är vilket stöd Jedings förslag kommer att få.

Digitaliseringen av marknätet innebär samlade investeringar i nätutbyggnad och hushållens digitala TV-mottagare för 10-20 miljarder kronor. En ny jättemarknad öppnas för svensk industri.

Göte Andersson