Skriv ut
Statliga Nutek samlar nu industrin så att Sverige skall få en ny komponentindustri inriktad på elektronisk bildteknologi.

Det gäller bland annat små bildskärmar till mobiltelefoner för multimediakommunikation.

- Jag hoppas vi skall kunna motivera en industriell satsning, säger Sven-Ingmar Ragnarsson i Nutek.

I framtiden blir marknaden stor för små högupplösande bildskärmar.

Inte bara Ericsson utan även företag som Volvo kan vara intresserade av sådana produkter. Dessutom diskuterar Telia och Teracom att skapa en kommersiell systemprodukt för digital-TV.

Diskussioner pågår med Ericsson i frågan. Men Ericsson har ännu inte fattat beslut i saken.

Nutek hoppas att företagen skall nå en överenskommelse om att skapa en kommersiell produkt för digital-TV och att det skall vara möjligt att integrera digital-TV-produkterna med mobiltelefonisystemen.

I bästa fall kan därmed en marknad etableras för ny svensk komponentindustri.Letar nya marknader


I Sverige formade staten och industrin i höstas en särskild planeringsgrupp som diskuterar hur Sverige skall tillvarata de industriella möjligheterna.

Från industrin deltar bland annat Ericsson, Telia, Teracom, HD-Divine, Celsius och Volvo.

Det var Nutek som tog initiativ till planeringsgruppen. Nutek hoppas även att det skall bli möjligt etablera ett kommersiellt finansierat företag med laboratorium som kan utveckla prototyper på olika områden, huvudsakligen för vätskekristallteknologi.

Idag pågår forskning om vätskekristallteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Men verksamheten är inte avsedd för tillverkningen i stora volymer.

Små bildskärmar för mobiltelefoner, baserade på FLC-teknik (Ferroelectric Liquid Crystal) är ett exempel på vad som kan tas fram.

En sådan skärm kan användas för multimediakommunikation i framtidens mobiltelefoner och i fordon.

Göte Andersson