Skriv ut
1995 blev rekordår för digital mobiltelefoni i hela världen och Ericsson surfar vidare på den vågen. Mobiltelefoni expanderade med hela 46 procent. Publik telekom minskar med ytterligare 1 000 anställda.

Ericssons omsättning blev totalt 98,7 miljarder kronor och radiokommunikation svarar nu för hela 57 procent. Publik telekom, Ericsson traditionella paradområde, svarar idag bara för 27 procent av omsättningen.Dominerande på GSM


VD Lars Ramqvist annonserade ytterligare nedskärning med tusen anställda från Publik telekom, utöver vad som tidigare offentliggjorts. Senaste året har 12 000 personer bytt jobb inom Ericsson, främst genom övergångar till mobiltelefoni. Ramqvist ägnade sig åt trenderna inom mobiltelefoni. Ericsson har lyckats uppnå mycket höga marknadsandelar för digitala system, 48 procent för GSM, enligt företagets egen redovisning.

1995 ökade antalet digitala mobilabonnenter med cirka 200 procent, från sex miljoner till 18 miljoner, i hela världen.

Räknat i antal abonnenter växer fortfarande de analoga systemen mer än de digitala, antalet abonnenter i de analoga systemen ökade med 20,9 miljoner mot 11,9 miljoner för de digitala. Men trenden är tydlig, digital mobiltelefoni är nu på väg att ta över i världen.

Tillväxten är störst för GSM som ökade med 7,3 miljoner abonnenter. GSM växer snabbare än Europas analoga mobilstandarder NMT och TACS.

NMT ökade bara med 600 000 abonnenter under 1995.

I Japan har landets två digitala standarder Personal Digital Cellular (PDC) och Personal Handy System (PHS) tagit över. PDC ökade med 520 procent under 1995.Analogt störst i USA


Nordamerikas analoga AMPS-standard är fortfarande störst med 41,5 miljoner abonnenter vid årsskiftet. Antalet ökade med hela 10,4 miljoner förra året. D- AMPS, den produktstandard Ericsson säljer, ökade med 1,4 miljoner abonnenter.

Den stora frågan är om digitaltekniken nu slår igenom även på AMPS-marknaden 1996. Om D-AMPS-produkterna tar hem spelet ger det många nya miljarder åt Ericsson. Men det är på AMPS-marknaden som Ericsson konkurrerar med nya amerikanska CDMA-standarden.

Göte Andersson