Skriv ut
Frekvenser har tilldelats i 2 och 47 GHz-banden

Det amerikanska företaget Sanswire utmanar mobilnät och satelliter med ett helt nytt radionät. Luftskepp placeras på 20 kilometers höjd och klarar interaktiv realtidskommunikation för en region lika stor som Texas. Stratellite kallas de nya luftskeppen och en prototyp visades 12 april i Kalifornien.
Stratellite:

Längd 74 meter

Höjd 26 meter

Bredd 44 meter

Lastkapacitet 1360 kg

Arbetshöjd 20 000 meter

Farkosten drivs av elmotorer som får energi från solpaneler.

Farkosten kontrolleras av en markstation, lyfts upp med hjälp av gas och kan erbjuda tjänster för en yta på 897 000 kvadratkilometer, motsvarar Texas.


- Abonnenterna kan använda WiMax (802.16e) vid kommunikationen med en Stratellite. Vi räknar med demonstrationer av tekniken sommaren 2005 och att den första stratelliten för kommersiellt bruk blir färdig 2006, säger Bob Jones, ansvarig för statliga kunder i Sanswire, till Elektroniktidningen.

Sanswire planerar bygga 10 stratelliter 2007, 60 stycken år 2008, 100 år 2009 och hela 200 år 2010, anger Bob Jones.

För att erbjuda en kommersiell tjänst över hela USA så behövs cirka 300 stratelliter. Företaget har de senaste månaderna etablerat verksamhet både i Latinamerika och Europa. Målet är naturligtvis att lansera den nya systemlösningen i hela världen enligt företaget Sanswire som är dotterbolag till GlobeTel. Det handlar uppenbarligen om två uppstickare som är relativt okända i Europa.

- Vi har tillräckligt med pengar för att bygga den första stratelliten, säger Bo Jones till Elektroniktidningen.

Kostnaden per stratellit beräknas till mellan 140 och 200 miljoner kronor.

Stort intresse för projektet

Globetel och Sanswire visar nu upp sin tekniska lösning i USA och letar efter investerare som är beredda att skjuta till pengar.

Den 12 april i Kalifornien deltog 300 personer, bland dem fanns investerare, amerikanska försvarsdepartementet, amerikanska företag och media. Flera nyhetsbyråer, lokala tidningar, nationella tidningar och tv-bolag presenterade Sanswire och stratelliten som en större nyhet.

Det finns också grundläggande tekniska förutsättningar för att införa detta nya radionät. På 1990-talet beslöt Internationella Teleunionen att införa en helt ny klass av systemplattformar kallade HAPS (High Altitude Platform Stations). Frekvenser tilldelades i frekvensbandet 47 GHz. Senare har ITU fattat beslut att även frekvensbandet 2 GHz, frekvenser avsedda för mobilnät (IMT 2000), ska kunna nyttjas för HAPS. Detta innebär att nätoperatörer som vill driva system har möjligheter att få frekvenser från myndigheterna.

De behöver dessutom tillstånd från luftfartsmyndigheterna, vilket sammantaget innebär att många viktiga myndighetsbeslut måste tas innan Sanswire kommer i full drift.

De planer som presenterades för HAPS i slutet av 1990-talet försvann under telekomkrisen men nu kommer Sanswire tillbaks med en ny teknisk lösning.

I Sverige finns också experter som är tveksamma. Det återstår för tillskyndarna att visa att stratelliterna verkligen klarar att konkurrera med alla andra radionät, menar man.

Göte Andersson