Skriv ut
År 2015 ska 4G, fjärde generationens mobilnät, vara klart. Användaren erbjuds då 1 Gbit/s vid stillastående kommunikation och 30 Mbit/s då hon rör sig i upp till 100 km/h.
Telekomindustrin tar ny sats in i framtiden. En ny långsiktig teknikutveckling tar fart de närmaste åren och de nya 4G-systemen beräknas bli klara omkring år 2015, enligt de planer som nu diskuteras inom Internationella Teleunionen, ITU. Ericsson och svenska PTS, Post- och Telestyrelsen, tillhör de pådrivande.

Det handlar en ny marknad värd tusentals miljarder kronor. För telekomindustrin är det till att börja med en ny stor teknisk utmaning. De mål som ITU nu diskuterar för den nya standarden, med arbetsnamnet IMT Advanced, innebär dramatiska förändringar.
Image
Göte Andersson: Mobilt bredband prioriteras

Mobilnäten har snart tre miljarder abonnenter och tillväxten fortsätter oförtrutet. Penetrationen går upp dramatiskt i länder som inte tillhör de rikaste.

Denna snabba och enorma tillväxt för mobilnäten är ett av telekomindustrins starkaste argument för frekvenser till mobila bredbandsnät och den nya standarden IMT Advanced.

Från telekomindustrin kommer budskapet att mobil bredbandskommunikation är nästa stora expansionsvåg. Man pekar på den snabba utvecklingen för fast bredbandsanslutning. Antalet abonnenter har nu nått cirka 200 miljoner i hela världen efter en mycket snabb utbyggnad.

När svenska IMT-rådet nu föreslår att den nya standarden IMT Advanced ska få nära 2 GHz så innebär det att den svenska telekomindustrin och regleringsmyndigheten PTS förordar att mobilt bredband ska prioriteras under överskådlig tid framöver. Det är vad beskedet faktiskt innebär. Rådet kommer att försöka övertyga resten av världens länder om saken vid WRC 2007.

Internationella Teleunionen (ITU) är ett mellanstatligt FN-organ med alla världens länder som medlemmar. Även telekomindustrins företag har medlemsskap i ITU och det är ITU:s dubbla roll, att både samla regeringar och industri under samma tak, som ger ITU en nyckelroll för frekvensanvändningen.

ITU upprättar och ändrar globala frekvensplaner för världens över 180 länder i en mycket komplicerad politisk process vid återkommande globala frekvenskonferenser som WRC 2007. Det blir mycket spännande att se resultatet denna gång.

- Vinnare kan bli företag som utvecklar en överlägsen modulationsmetod som klarar 1 Gbit/s inom en kanalbredd på 100 MHz, säger Jan-Erik Lejerkrans som deltar i ITU-gruppen WP 8F på uppdrag av PTS.

Mer information i tätare kanaler

Dagens mest avancerade radionät behöver 250 till 300 MHz kanalbredd för att överföra 1 Gbit/s. Det mål som ITU diskuterar handlar om ett stort prestandalyft jämfört med dagens teknik, anger Lejerkrans.

Man kan jämföra med standarden för Super3G som är under utveckling och beräknas bli klar år 2009. Super3G baseras på radiotekniken OFDM och målet är att tekniken ska klara kommunikation med 100 Mbit/s inom kanalbredden 20 MHz.

De mål WP 8F diskuterar innebär att IMT Advanced ska få ungefär dubbelt så hög kapacitet per MHz.

Det som nu driver fram nya globala beslut om telekomindustrins långsiktiga framtidsplaner är frekvensbehovet. Förutsättningen för att industrin ska kunna investera i systemutveckling är att det verkligen finns tillräckliga frekvensvolymer för de nya näten. År 2007 arrangerar ITU den globala frekvenskonferensen WRC2007, där mobilnätens spektrumbehov är en central fråga. Beslut år 2007 är nödvändigt om nya mobila bredbandsnät ska byggas 2015-2020, enligt branschexperterna.

Sverige vill avsätta 2 GHz

Arbetsgruppen WP 8F har uppdraget att formulera de långsiktiga behoven av nya frekvenser för mobilnäten. Det är inom ramen för detta arbete som IMT Advanced nu håller på att ta form. Den underliggande logiken är att smalbandig mobiltelefoni uppgraderas till mobilt bredband.

Vid WRC2007 måste WP 8F lägga fram en rad argument till stöd för IMT Advanced. Ett av dem är särskilt viktigt.

- Det gäller dokumentet som behandlar den framtida trafikefterfrågan och räknar om detta till behov av frekvensvolymer, säger Lejerkrans.

Från svensk sida finns redan klara förslag om vilka frekvensband som IMT Advanced ska få tillgång till. I Sverige finns ett särskilt IMT-råd där PTS, Ericsson och nätoperatörer som Teliasonera och Telenor deltar.

- Svenska IMT-rådet är överens om att IMT Advanced bör få tillgång till fyra frekvensband, säger rådets ordförande Urban Landmark.

Det gäller banden 3,4 till 4,2 GHz, 4,4 till 5 GHz, delar av tv-band under 1 GHz samt bandet 2,7 till 2,9 GHz. Totalt gäller det nära 2 GHz som IMT Advanced i teorin kan få tillgång till, om det går som svenska IMT-rådet föreslår. I praktiken är 1 GHz ett bra resultat.

Det är en oerhört stor frekvenstilldelning. I Sverige har 3G-näten och GSM-näten tillsammans drygt 300 MHz. Det visar att IMT-rådet siktar högt. Men många länder i Europa har en annan uppfattning, så det kan ta många år innan vi verkligen ser i vilken utsträckning som den svenska strategin vinner. Även PTS experter medger att det kan bli nej när världens länder röstar vid WRC2007.

För komponent- och systemleverantörer innebär IMT Advanced en ny marknad. Halvledarjätten Intel ser nya möjligheter. Intel är drivande bakom Wimax som baseras på radiotekniken OFDM och det är många som tror att någon OFDM-variant blir vinnare i de mobila bredbandsnäten.

- Wimax är en av kandidaterna när standarden för IMT Advanced ska utarbetas, säger Intels talesman Graham MacDonald.

För telekomindustrin innebär IMT Advanced en utmaning ur ett annat perspektiv. Under de senaste 18 månaderna har GSM-industrin inlett en massiv satsning på mobilt bredband.

Många system för mobilt bredband

I slutet av 2004 kom beskedet att GSM-industrin ska utveckla Super3G, en ny mobilnätstandard som är GSM-världens svar på Wimax. Mobilnätet Super3G ska få toppkapacitet på 100 Mbit/s vid nedlänk och Super3G ska gradvis ersätta WCDMA och GSM/Edge där kapacitetsbehoven är som störst.

Under 2005 blev det klart att Ericsson och Nokia går i täten för att utveckla GSM Evolved Edge, vilket ger ADSL-kapacitet i GSM-näten. GSM Evolved Edge beräknas bli färdigt för införande 2007-2008, och kan då bli ett billigt sätt att införa mobilt bredband i glesbygden.

Förra året lanserade de tunga GSM-leverantörerna HSDPA för uppgradering av WCDMA-näten till som mest 14 Mbit/s. I mars beslöt 3GPP att utveckla en högkapacitetsversion av HSDPA som klarar 25 Mbit/s inom kanalbredden 5 MHz. Namnet på denna nya standard är HSPA Evolution och avsikten är att ge alla nätoperatörer en möjlighet att uppgradera sina WCDMA-nät så att de får samma kapacitet per MHz som Super3G. En rad tunga WCDMA-operatörer driver på.

Sammantaget innebär detta att de tunga systemleverantörerna redan utvecklar och underhåller flera olika system för mobilt bredband. Efter WRC2007 tillkommer IMT Advanced om allt går enligt planerna.