Skriv ut
IPTV växer nu i rekordfart, från några få miljoner abonnenter 2002 till en ny massmarknad med 300 miljoner IPTV-abonnenter år 2016, enligt branschprognoserna. Det är den största nya marknaden sedan mobiltelefonin tog fart i början av 1990-talet.
Det pågår en frenetisk dans kring IPTV, av många utpekade som IT-industrins nästa guldkalv. I spetsen för telekomindustrin går Ericsson och Nokia-Siemens, som hoppas att tunga systemleverantörer ska ta ledningen på denna jättemarknad in spe. Men Microsoft, Cisco, Motorola, IBM, kinesiska Huawei och säkert även japanska leverantörer kommer att arbeta frenetiskt för ett annat utfall.
ImageGöte Andersson: IPTV kan bli nya GSM

Europa kan bli först med en riktigt stor massmarknad för avancerad IPTV och det kan i bästa fall ge Europas systemleverantörer konkurrensfördelar i det globala racet.

Redan idag har Europa mer än hälften av alla IPTV-abonnenter. Nu finns branschfolk som menar att EU-länderna kan svara för minst 50 procent av världens cirka 50 miljoner IPTV-abonnenter år 2010.

Ett viktigt mål vid genombrott för ny systemteknik är att snabbt nå stor volym och etablera konkurrenskraftiga tjänster på riktigt stora marknader. Det verkar som om Europa har möjligheter att göra detta en gång till. Förra gången var genombrottet för GSM i början av 1990-talet.

Det som uppenbarligen talar för en sådan utveckling är att USA är splittrat på två olika bredbandsstandarder, mer än 50 procent av bredbandsabonnenterna i USA är anslutna till kabelmodem. Det innebär i sin tur att i USA införs med största sannolikhet två olika standarder för IPTV, en för kabel-TV-näten och en för telefonnäten.

USA har totalt cirka 110 miljoner hushåll som därmed kommer att splittras på två olika IPTV-standarder.

Europa har 200 miljoner TV-hushåll och i Europa har DSL och fiber nått en stark dominans på bredbandsmarknaden. Det innebär att Europa i bästa fall enas om en gemensam standard för IPTV som sedan får riktigt stor volym i Europas fasta och mobila bredbandsnät.

Erfarenheten från GSM är tydlig. De system som får riktigt stor volym tidigt kan vinna på världsmarknaden. Tack vare stor volym i Europa kunde GSM-leverantörerna sedan sälja billigt till andra länder runt om i världen.

Om Ericsson, Nokia-Siemens och Europas telekomindustri väljer rätt IPTV-strategi så borde en sådan utveckling faktiskt vara teoretiskt möjlig en gång till.

Den spännande frågan är om naturligtvis om det blir så.


Ericsson och Nokia-Siemens vill snabbt etablera en ny global IPTV-standard och hoppas att den marknaden kommer att domineras av dem själva och Alcatel-Lucent.

- Det är naturligt att Alcatel-Lucent, Ericsson och Nokia-Siemens blir dominerande som IPTV-systemleverantörer. Nätoperatörerna vill köpa IPTV-system av konkurrerande leverantörer som har kompatibla produkter, säger Peter Linder på Ericsson, till Elektroniktidningen.

Standard nödvändig

Med en global IPTV-standard drivs en stor massmarknad fram, menar Nokia-Siemens.

- Vi väntar att Nokia-Siemens tar störst marknadsandelar av de stora systemleverantörerna. År 2010-2011 kommer vi att visa detta. Vi finns idag på alla marknader och vi har alla viktiga systemprodukter, säger Axel Scheuer på Nokia-Siemens, till Elektroniktidningen.

- År 2008 väljer flera stora telefonbolag i Europa leverantörer av IPTV-system och de kommer att kräva att IPTV-standarden följs, säger han.

Sanningens minut kommer när vi ser vilka system som vinner i Europa de närmaste åren.

Microsoft störst idag

Idag är faktiskt Microsoft den största leverantören av IPTV-system till ADSL-nät i både Europa och USA. Bolagets egenutvecklade IPTV-system, kallat MSTV, finns i drift hos exempelvis brittiska BT, schweiziska Swisscom, Telecom Italia och Deutsche Telekom i Spanien, Frankrike och Tyskland.

- Vi har också ett stort antal kontrakt med nätoperatörer i Europa som inte är offentliga än, säger Johan Sjöberg på Microsoft, till Elektroniktidningen.

- I dagsläget är våra största konkurrenter nätoperatörer som själva bygger upp egna IPTV-system. Siemens har en IPTV-produkt men den är inte lika komplett som MSTV, som jag uppfattar saken, säger han.

För systemleverantörerna är perspektiven hissnande. Det första slaget gäller vilka leverantörer som blir dominerande i industriländerna. Marknadsprognoserna anger att det år 2016 finns cirka 300 miljoner bredbandsanslutna IPTV-abonnenter. Det motsvarar cirka 14 procent av världens 2,2 miljarder tv-hushåll. De leverantörer som vinner när IPTV slår igenom i de tunga industriländerna ligger därför bra till efter 2016 när IPTV väntas slå igenom i resten av världen.

På längre sikt talar det mesta för att IPTV också ersätter de traditionella broadcastingnäten. Då handlar det verkligen om en marknad av stor betydelse för alla systemleverantörer.

För Ericsson och Nokia-Siemens är den nya IPTV-standarden en grundbult i strategin. Den skulle innebära ett tydligt generationsskifte jämfört med de proprietära IPTV-system som finns i drift idag. Dessa klarar i de flesta fall enbart traditionell broadcasting och beställvideo.

"Kvadruppel-play"

Den nya IPTV-standarden ska stödja integration med Internet, mobilnät, mobil-tv och IP-telefoni. Integrationen ska ge hushållen tillgång till en rad nya avancerade tv-tjänster som de aldrig haft förut. Telekomindustrin har talat några år nu om "kvadruppel-play" men någon standard som verkligen understödjer integration mellan tv, Internet, IP-telefoni och mobiltelefoni hos slutanvändaren finns inte. Telekomindustrin tror att många kommersiellt intressanta nya tv-tjänster kan utvecklas, inte minst centrerade runt mobiltelefonen. I faktarutan nedan finns några exempel.

Fakta: Hemnät i fokus för IPTV-standardisering

Telekomindustrin vill ha en standard för en signaleringsserver som placeras i bostaden. Det handlar om telekomindustrins tjänsteplattform IMS (IP Multimedia Subsystem).IMS-servern ingår i Residential Gateway, knutpunkten mellan hemnätet och bredbandsnätet.

Signaleringsservern representerar något verkligt nytt, det blir möjligt att koppla upp trafik mellan alla slag av elektronisk utrustning. Telekomindustrins plan är att denna teknikplattform installeras i hushåll världen över, vilket ger telekomindustrin befälet över en stor del av hemmet trafikflöde. Därför är just IMS och signaleringsservern ett viktigt stridsäpple. Självklart kan satellit-tv-bolag, kabel-tv-bolag och marknätsoperatörer förlora på en sådan utveckling.

Hur är det då tänkt att IMS-servern ska fungera i praktiken?

Eva Karlsson (bostadens ägare) har en kombinerad 3G/WiFi-telefon. När Eva kommer hem så kopplar 3G/Wifi-telefonen upp sig via WiFi till den lokala IMS-servern. Därmed registreras Evas telefonnummer automatiskt i IMS-servern. Eva sätter sig framför tv:n för att se nyheterna och via fjärrkontrollen ger hon besked till den digitala set-top-boxen och vidare till IMS-servern att hon tittar på tv.

Efter en stund kommer ett inkommande samtal till Eva och då styr IMS-servern samtalet till tv:n. Det är Kalle som ringer från sin pc, och på tv:n visas vem som ringer. Kalle vill ha ett videosamtal. Men Eva väljer att ta emot telefonsamtalet på den gamla analoga telefonapparaten. Då gör set-top-boxen automatiskt paus i nyheterna.

Efter en stund vill Kalle visa några bilder. Eva trycker då på en knapp på sin analoga telefon och därmed kan Kalle visa bilderna på Evas tv och samtalet fortsätter. När samtalet är slut lägger Eva på telefonen. Då startar tv-sändningen vid den punkt i nyhetsprogrammet då hon tog samtalet. Därmed missar hon inget inslag.

På detta sätt, med IMS-servern som central, har telekomindustrin tänkt sig hemnäten. Förutsättningen är standardisering så att IMS-servern verkligen kan styra trafiken till alla tänkbara slag av terminaler.
Nybildade Open IPTV Forum, där Ericsson och Nokia-Siemens är drivande, går i täten för att etablera den nya IPTV-standarden. I organisationen ingår även nätoperatörerna AT&T, France Telecom och Telecom Italia samt hemelektronikjättarna Panasonic, Philips, Samsung och Sony.

Meningen är att Open IPTV Forum ska ta fram ett samlat förslag till global standard som sedan behandlas och beslutas i de formella standardiserings­organisationerna. I år ska dess första version finnas framme och verifieras tekniskt. Under 2008 startar kommersiell utrullning i större skala. Så ser planen ut, enligt Ericsson.

Muskler som 3GPP

I förlängningen hoppas Ericsson även att Open IPTV Forum ska kunna bli för IPTV vad 3GPP är för mobiltelefoni - en samlande global branschorganisation med muskler nog att etablera och vidareutveckla globala standarder.

För Ericsson och Nokia-Siemens är arbetsplanen klar och de sliter med uppgiften. Samtidigt återstår det att se om Alcatel-Lucent, Ericsson och Nokia-Siemens verkligen lyckas bli dominerande på marknaden. För det finns en lång rad andra aktörer som också satsar på denna enorma och strategiskt viktiga marknad. Cisco, Microsoft, Motorola, IBM, Huawei och en rad andra kommer att anstränga sig till det yttersta.

Kinesiska Huawei har teknisk kompetens och volymproduktion på många viktiga områden. Cisco och IBM har nyligen ingått en allians för att delta i marknadskriget.

Även leverantörer av nätutrustning för broadcastnäten har anledning att se om sitt hus. Idag har de händerna fulla på grund av skiftet till digital-tv.

Det som ger Alcatel-Lucent, Ericsson och Nokia-Siemens ett gott utgångsläge är deras starka position framföra allt inom mobilnät, fasta nät och IP-tjänster i kombination med deras globala organisationer.

Enorm uppgift följa standarden

De företag som verkligen vill bli ledande globala systemleverantörer på den framtida marknaden för IPTV, baserat på den kommande IPTV-standarden står helt enkelt inför en enorm uppgift. Nokia-Siemens levererar redan idag IPTV-system till bredbandsnäten och företaget är i grunden en systemintegratör som säljer en samlad systemlösning med produkter från många andra leverantörer.

När integration även med mobilnät, IP-telefoni och Internet tillkommer så ställer detta mycket stora krav på systemleverantörerna. Det är just detta som borde leda till att bara ett fåtal systemleverantörer med stora resurser och global räckvidd klarar att konkurrera på en så global marknad.

Den nya IPTV-standarden är framför allt inriktad på de fasta bredbandsnäten som baseras på DSL och fiberanslutning. Det är den typ av bredbandsnät som levereras av de stora telefonbolagen. Vid årsskiftet fanns 280 miljoner bredbandsanslutna hushåll varav 70 procent var anslutna till DSL och fiber. Tillväxten i bredbandsnäten är cirka 60 miljoner nya anslutna per år och trenden är att DSL och fiber ökar sin andel och kabel-TV minskar.

Nokia-Siemens räknar med att IPTV även slår igenom i kabel-tv-näten men då baserat på bredbandslösningar med kabelmodem. I dagsläget har Cisco och Motorola starka positioner som leverantörer till kabel-tv-industrin, både i USA och Europa. De kommer att hävda sig när IP-tekniken slår igenom inom kabel-tv.

Nokia-Siemens räknar med att bli tung leverantör även mot kabel-tv-nätens bredbandsnät.

Hur gör Microsoft?

Den stora frågan är naturligtvis Microsoft. Bolaget samarbetar med en rad andra systemleverantörer, bland annat Alcatel-Lucent, och har i sitt MSTV utvecklat fjärrstyrning, integration mellan IPTV och IP-telefoni och andra avancerade tjänster. Avigsidan är att systemet bygger på en egenutvecklad integrationslösning.

Företaget har också organiserat certifiering av leverantörer som säljer delsystem som ingår i MSTV, och har byggt ett ekosystem med ett stort antal leverantörer som levererar viktiga systemkomponenter.

Microsoft står nu under press att anpassa sig och införa en rad standardgränssnitt i sitt system. Den stora frågan är hur företaget väljer att hantera dessa krav.

Det finns några standarder som är särskilt viktiga. De stora telefonbolagen har utvecklat standarder för fjärrstyrning av IPTV-boxar och utrustning i hemmet i DSL Forum. En prioriterad uppgift för Open IPTV Forum är att etablera ett standardgränssnitt mellan telekomvärldens signaleringsstandard IMS och lokala hemnät som baseras på DLNA. Med ett sådant gränssnitt går det att nå alla slag av elektronisk utrustning i hemmet.

Redan i år eller om tio år?

Open IPTV Forum har lovat ta fram förslag till denna standard i år. Microsoft prioriterar inte att ta fram detta gränssnitt för sitt system.

- Det kan ta tio år innan ett sådant gränssnitt utvecklas för MSTV. Men generellt försöker vi följa de standarder som finns. Finns inga klart definierade standarder så utvecklar vi egna lösningar, säger Johan Sjöberg.

Nokia-Siemens menar att Microsoft kommer att lägga om rodret.

- I Tyskland kräver tv-bolagen att IPTV ska följa standard. De vill inte ha proprietära IPTV-lösningar. Så blir det också i andra länder i Europa. Microsoft måste välja att följa standarder senast 2008 annars får de inte sälja sitt IPTV-system, säger Axel Scheuer, Nokia-Siemens.

Vem får rätt, Microsoft eller Nokia-Siemens? Just den frågan kan avgöra hela IPTV-slaget.
Kategori: Göte Andersson