Skriv ut
Trots att optofoundryt Svedice i Järfälla bara har funnits i fyra månader är det inget uppstartsföretag i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten har rötterna i Ericssons optoforskning och övertar en väletablerad och ISO-certifierad indiumfosfidfabrik.
Namnet är egentligen ingen förkortning men ska föra tankarna till Sverige och dice (okapslad krets). Företaget har en stiliserad snöstjärna som logotyp.
Svedice har precis startat men har ändå attraherat flera nya kunder.
- Det pågår en konsolidering inom indiumfosfidbranschen och trenden är att outsourca produktionen till företag som oss, säger Dirk Sinerius, som är vd och grundare av Svedice.

Det var en komplicerad kedja av händelser som ledde fram till att det första svenska optofoundryt bildades i oktober 2005. Allt startade med att Ericssonkoncernen gjorde sig av med halvledarverksamheten.

CMOS-delen hamnade då hos tyska Infineon medan den hårt bantade optobiten köptes loss av två riskkapitalbolag. Verksamheten bytte namn till Northlight Optronics och flyttade in i den nedlagda lasertillverkaren ADC:s lokaler i Järfälla med optobolaget Zarlink som hyresvärd och där även mikromekanikfoundryt Silex huserar.

I april 2005 förvärvades Northlight av franska Highwave Technologies men redan i oktober inleddes en konkurs för det franska bolaget. Den svenska verksamheten drogs dock inte med i konkursen men var samtidigt för liten för att ensamt kunna bära kostnaderna för en tillverkningslina.

För att rädda indiumfosfidproduktionen gick statliga Vinnova, forskningsbolaget Acreo och riskkapitalbolaget Sting in med pengar och produktionen knoppades av i ett eget bolag med 15 anställda under namnet Svedice AB. Hur mycket det handlar om vill dock ingen av parterna avslöja.

- Pengarna från första finansieringsrundan kommer att föra oss in till mitten av 2007. Beroende på hur affärerna utvecklar sig kan det bli nödvändigt med ytterligare en finansieringsrunda, säger Dirk Sinerius.

Han vill dock inte nämna något belopp.

Dirk Sinerius, som är född och uppväxt i Tyskland, rekryterades till Northlight i slutet av sommaren 2003 av grundarna av Northlight Optronics. Hans uppgift var att hitta nya kunder och affärsmöjligheter samt att bygga upp försäljningen i USA där han bland annat arbetat för ABB under åren 1993-1996. Erfarenheter som kom väl till pass när det var dags att dra igång Svedice.

- Det är en unik möjlighet att få driva och utveckla en verksamhet som jag kan och på ett ställe där alla ingredienser finns: kunskapen hos personalen, avskrivna maskiner liksom samarbetet med Zarlink och Silex.

Nära samarbete med grannarna
Även om de tre grannarna har helt olika verksamhet, Zarlink har en galliumsarsenidprocess och Silex sysslar med mikromekanik i kisel, delar de tre företagen som relativt sett är små, på kostnaden för den infrastrukturen som behövs för att driva ett renrum.

Ett drömscenario för Dirk Sinerius är att kunna kombinera Svedice och Zarlinks fabverksamhet.

- Jag tror att det finns en god chans att göra den här anläggning till ett center of excellence i världsklass för indiumfosfid och kanske också för galliumarsenid.

Han ser inte heller Asien som något hot när det gäller rena foundrytjänster, trots att mycket tillverkning av både halvledare och elektronik flyttat dit.

- Runt 60 procent av kostnaden för skivtillverkning ligger i utrustning och infrastruktur.

Förutom det är indiumfosfidskivor svåra att hantera och det krävs lite av svartkonst för att behärska processningen vilket innebär att det i det närmaste är omöjligt att flytta en chiptillverkning till ett annat land.

Däremot är det en stor konkurrens beträffande telekomprodukter såsom EML- och DFB-chip där japanska och amerikanska företag har största marknadsandelen.Får recepten av kunderna
Svedice har tre affärsområden, telekomkvalificerade produkter, rena foundrytjänster och designtjänster.

Telekomprodukterna, som lasrar, förstärkare och mottagare för upp till 10 Gbit/s, ingick i arvet från Ericsson. Produkterna är kvalificerade för telekomindustrin vilket är en tidsödande och kostsam process. Företaget är också certifierat enligt ISO9001 och ISO14001.

Den tjänst som dock är störst idag är den rena foundryverksamheten. Där kommer kunderna med ett färdigt recept på hur komponenten ska tillverkas. Det kan även handla om att bara göra något eller några processteg.

- Vi har utrustning för att göra epitaxiella skikt med en specifik dopning.

Arbetet med att leta externa kunder inleddes redan under Northlighttiden men begränsades då av att man inte kunde ta

foundrykunder som samtidigt var konkurrenter på slutprodukterna. Det hindret är borta idag, men finns alltjämt kvar hos många av Svedice konkurrenter.

- Flertalet av de kvarvarande optotillverkarna är vertikalt integrerade. Det innebär att de har en in-house kund. Då kan de inte sälja kapaciteten aktivt och tar bara kunder som inte konkurrerar med huvudverksamheten.

Svedice har tre MOVPE-maskiner som används för att göra epitaxiella skikt. I renrummet, som är på 800 kvadratmeter, finns också en elektronstråleutrustning som gör punkter med en diameter ner till 45 nm.

Elektronstråleutrustningen används bland annat för att rita gitter och är en av de tre som finns i Sverige. De andra två finns på Chalmers i Göteborg.

I Svedices renrum processas tvåtumsskivor vilket kan tyckas vara smått i jämförelse med kiselvärlden där industrin nyligen tagit klivet över från åtta till 12 tum (300 mm). Men två tum är dagens standard i optovärlden.

Så små att de knappt syns
En laser är runt trehundra gånger sexhundra mikrometer så man får ut mellan 10 000 och 15 000 stycken per skiva. Det finns visserligen optokomponenter som är större, upp till tre, fyra millimeter per sida men Svedice ser inget behov av att investera i nya maskiner inom en överskådlig framtid.

Företagets tredje ben är att erbjuda designtjänster. Det kan vara en kund som behöver hjälp för att utveckla nya komponenter eller processer, och detta arbete görs i samarbete med kundens ingenjörsteam.

Svedice levererar inga kapslade produkter, som telekomindustrins vanliga butterfly-kapsel eller den modernare "Tosa-Rosa"-kapseln. Företaget låter kunderna ta hand om slutmonteringen själva.

- Vi kan montera komponenterna på en bärare för små till medelstora volymer. Är det större serier anlitar vi en underleverantör, Fabrinet, i Thailand.

Det är ingen hemlighet att Nortlight är en av kunderna men företaget är långt ifrån den största kunden. För att locka fler har man marknadsfört sig på optomässor i Japan och USA.

- Många svenska småföretag har hört av sig. Majoriteten av kunderna är annars amerikanska och europeiska medan asiaterna fortfarande håller sig med egen tillverkning i hög utsträckning.

Så även om Svedice är ett nytt namn att lägga på minnet, har företaget över tjugo års erfarenhet att luta sig emot.