JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Den senaste informationen från olika leverantörer av kraftsystem som driver mål rörande patentintrång har gett upphov till frågor kring det amerikanska patentsystemet. Dessutom frågar sig många om den amerikanska patentreformen kommer att förändra det sätt på vilket företag ansöker om patent.

Ur ett europeiskt perspektiv har det amerikanska patentsystemet alltid betraktats med viss försiktighet och nyfikenhet. Mycket pekar på att det amerikanska patentsystemet har använts på ett sätt som avviker från den ursprungliga föresatsen att skydda ”uppfinnare” och deras ”uppfinningar”. Detta har lett till att grundläggande principer snarare än verkliga uppfinningar patenteras.

Alla förändringar av det amerikanska patentsystemet ledde i slutet av 2005 till att det amerikanska patentverket stod inför ett historiskt rekord med närmare 400 000 nya ansökningar, samtidigt som verket hade att hantera en rekordhög eftersläpning om cirka 620 000 ansökningar. En del ansökningar har fått vänta i sex år innan en patentutredare haft möjlighet att titta på dem.

Intressant att notera är att det stora flertalet mycket generiska patent endast registreras och beviljas under det amerikanska patentsystemet. Aldrig i Europa eller Japan.

Åsikterna går isär om när denna process startade. En del anser att patentreformen inleddes redan under slutet av 1980-talet, men enligt min uppfattning, tog den fart i oktober 2003, när den federala handelskommissionen lade fram en 315-sidig rapport med titeln: ”To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy.”

I en tid då många företag har verksamhet på alla fem kontinenterna började dessa företag att stödja tanken på att reformera och harmonisera det amerikanska patentsystemet med det europeiska och japanska, samt att allvarligt beakta hur man skulle skydda intellektuell egendom i länder såsom Kina och Japan?

Fredagen den 7 September 2007 antog det amerikanska representanthuset patentreformförslaget. HR1908 som siktar till att höja kvalitetsnivån för patent och minska antalet patentstrider och patentmissbruk.

Parallellt med HR1908 startade de amerikanska och japanska patentverken ett försöksprogram i juli 2006, som ska löpa till 2008. Den 4 september presenterade patentverken i USA och Storbritannien ett försök som siktar till att samordna patentprocessen i de båda länderna.

Det är utan tvekan sådana initiativ som kommer att hjälpa till att minska antalet mycket generiska patent, och återbörda det amerikanska patentsystemet till vad det en gång var så att det kan återgå till sin uppgift att skydda uppfinningar och uppfinnare.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)