Skriv ut
Jan TångringJAN TÅNGRING:

Snåla på sista droppen
efter oljetoppen

Oljan håller på att ta slut. Det kommer att drabba bilkörandet. Men snålare bilar och smarta trafiklösningar kommer att dämpa smällen.
VI LEVER UNDER EN TIDSERA kallad Peak Car. Det är den tidpunkt i historien då antalet bilar ligger i topp. Snart kommer de att börja minska i antal.

Peak Car följer logiskt av Peak Oil – oljetoppen är nådd, oljan sinar. Det finns mycket olja kvar i marken, men den blir allt dyrare att utvinna.

För svensk del kan man uppskatta att biltrafiken år 2030 kommer att ha minskat till 40 procent av dagens nivå. Tillgänglig olja och biobränslen kommer helt enkelt inte att räcka till mer.

Siffrorna låter pessimistiska – kanske kan elbilar lösa problemet? Nej, de är redan inräknade i kalkylen ovan – en fjärdedel av bilarna förutsätts vara elbilar. Det kan jämföras med att inte ens en promille av nybilarna idag i Sverige är elbilar.

BENSINSNÅLARE BILAR DÅ? SORRY, också det är inräknat. Bilarna kommer att vara snålare med mindre motorer. Hastighetsgränserna kommer att vara lägre.

Det är inte det enda som kommer att göras för att suga lite längre på de sista oljedropparna. Och här kommer inte minst fordonsbranschens kreativitet in!

I nummer 11/2012 av Elektroniktidningen (pdf, 6,4 Mbyte)
, på sidan 14–15, kan du exempelvis läsa om Cooperative Intelligent Transport systems (C-ITS) som innebär att fordon och väg kommer att börja skicka snabba lokala trafikmeddelanden mellan sig.

Det kommer att höja trafiksäkerheten. Men också dryga ut bensinen. Ett av dessa meddelanden avslöjar tiden kvar till nästa gröna ljus. Det är precis den information bilen behöver för att kunna surfa på en egen grön våg förhoppningsvis hela vägen från start till mål, och därmed trolla bort energiförluster på inbromsningar.

SÖRJ INTE PEAK CAR! TÄNK PÅ alla bilköer som kommer att försvinna! Vägar som vi knappt ännu prospekterat kommer att gapa tomma.

Tätorterna kommer att byggas om, optimeras för cykel, promenader och kollektivtrafik istället för bilar. Jag flyttade just till Linköping och slogs plötsligt av hur fruktansvärt mycket plats som är helgad åt bilen  inne i staden. Vägar och parkeringsplatser styckar upp stadsmiljön och skapar risker som bland annat begränsar livsutrymmet för barnen.

Världen efter Peak Car blir lite mindre. Lite mysigare, kanske till och med? Skolor, affärer och det man behöver  besöka, kommer att flyttas lite närmare brukarna.

Det lönade sig förresten aldrig att ha bil överhuvudtaget. Cykeln och bilen är lika snabb – om man räknar in den arbetstid människor typiskt lägger ner på att ha råd att äga bil. Det räknade en KTH-forskare ut i våras.

I USA gjordes en motsvarande kalkyl på 70-talet – då visade det sig att en genomsnittlig förare puttrade fram i 7 km/h, om arbetstiden för att tjäna ihop till bil, bensin, försäkringar och reparationer, adderades till restiderna.
Kategori: LEDARE