Skriv ut
... ny optochef på Zarlink sedan i juni och tillika ansvarig för optohalvledarproduktionen i Järfälla.
Varför ville du ha detta jobb?
-         Järfällafabriken är en av världens äldsta optotillverkare. Optokunnandet i Stockholm med omnejd är av absolut världsklass, och det finns inget bättre team än de som jobbar här. Zarlink har dessutom varit en stabil bastion i tider då övriga optoindustrin gått igenom en tuff konsolidering. Att få leda den verksamheten och utveckla affärsmöjligheterna var oerhört lockande.

Vad vill du förändra?
-         Jag har startat tre företag och vet hur viktig nystartsandan är. Den energin, entusiasmen och aggressiviteten hoppas jag kunna ingjuta här också. Personalen här har nog redan märkt att fokuseringen, målen och strategierna blivit tydligare.
-         Samtidigt uppskattar jag det etablerade företagets finansiella stabilitet som gör det möjligt att planera 1-2 år framöver istället för 1-2 kvartal.

Vilken marknad är viktigast framöver?
-         Zarlink har alltid varit starkt inom industriell fiberoptik, och den positionen vill vi behålla. Men vi kommer starkt inom ett par nya nischer. Bland annat optiska bakplan – här lanserade vi en förbindningslänk för 10-30 Gbit/s redan 2002 men den marknaden har inte tagit fart förrän nu.
-         En annan växande marknad är säkerhet och övervakning. Optiska långdistanslänkar för videokameror är en högintressant liten nisch.

Idag hyr branschkollegorna Silex och Northlight in sig i era lokaler, hur länge får de vara kvar?
-         Jag hoppas att de vill stanna. Vi har nytta av varandras närvaro, och våra lokaler här är större än vi behöver under överskådlig tid. Vi kan tänka oss fler hyresgäster om det finns en ömsesidig nytta.

Kan Zarlink bli ett optofoundry som tillverkar optohalvledare åt andra företag?
-         Vi har inga sådana planer. Och optoprocesserna är så många och så olika att det rent tekniskt är ganska svårt. Men om någon aktör på marknaden kan klara det så skulle det kunna vara vi.

Hur mycket tid tänker du tillbringa i Sverige?
-         Uppskattningsvis mindre än hälften av min arbetstid. En stor del av mitt jobb går ut på att träffa kunder, och de finns över hela världen. Och huvudkontoret i Kanada kräver också en hel del närvaro.