Skriv ut
ImageMiljöhänsyn vid konstruktion och standardisering är ämnet för SEK:s nya handbok nummer 441. Den innehåller också avsnitt om materialdeklarationer och standarden för märkning enligt WEEE-direktivet.
Handboken, som har titeln “Elektriska produkter – Konstruktion och material med hänsyn till miljön”, vänder sig till dem som konstruerar elektriska och elektroniska produkter och till dem som drar upp riktlinjer för konstruktionsarbete och produktplanering.

Förutom den svenska standarden SS-EN 50419 innehåller handboken fyra olika dokument från den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Två av dem behandlar miljöhänsyn vid konstruktion och utveckling liksom vid utarbetandet av standarder.

Handboken ger exempel hur nya produkter påverkar miljön. Författarna tar upp allt från råmaterial till återvinning och poängterar att det är viktigt att betrakta produktens hela livscykel. Två dokument behandlar materialdeklaration, dels en introduktion och dels en specifikation som ger en uppsättning regler och metoder för hur en materialdeklaration ska utformas.

”SEK Handbok 441, Utgåva 1, Elektriska produkter – Konstruktion och material med hänsyn till miljön” kan beställas från SIS Förlag, 08 555 523 10.

Fakta:

Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering. SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer.