Skriv ut
Marknaden för tryckbar elektronik når 7 miljarder dollar år 2010, spår analyshuset Nanomarkets. Tryckbara skärmar blir största tillämpningen, tätt följd av RFID-etiketter.
Enligt en rapport och tillhörande white paper från analyshuset Nanomarkets kommer marknaden för tryckbar elektronik att lossna rejält de närmaste åren. År 2010 kommer tryckbara skärmar att säljas för över 3 miljarder dollar, tryckbara RFID-kretsar för 2,2 miljarder och därtill minnen och solceller för 0,8 respektive 0,6 miljarder dollar. Totalt beräknas marknaden nå över 7 miljarder dollar.

Än finns ingen produkt i nischen som omsätter i närheten av dessa summor. Men analytikern Lawrence Gasman likafullt optimist.

- Så fort en tryckbar elektronikprodukt bevisar sitt värde på marknaden så kommer hela sektorn att få ökad trovärdighet, säger han i ett pressmeddelande.

Med tryckbar elektronik avses här kretsar skapade av konduktiva polymerer och nanometalliskt bläck. Med denna teknik hoppas entusiasterna att det snart ska gå att ta fram billiga och enkla kretsfunktioner som exempelvis kan ersätta streckkoder, utgöra smarta förpackningar eller rentav bli stora rörliga skyltar.

Andra löften kring tryckbar elektronik är att få fram billigare prototyper av halvledarkretsar och att ersätta dagens små displayer i mobiltelefoner med något stort och uppvikbart.