Skriv ut
En investering motsvarande 2-3 procent av en produkts omsättning - det är vad det kostar att uppfylla RoHS-direktivet. Och att uppfylla WEEE-direktivet kan faktiskt löna sig rent ekonomiskt. Det hävdar analysföretaget Technology Forecasters.
Industrins kostnader för att uppfylla EUs RoHS-direktiv har debatterats flitigt under det senaste året, både i Sverige och internationellt. Nu har analysföretaget Technology Forecasters gett sig in i debatten, och hävdar att övergången kostar 2-3 procent av produktens omsättning. Det är betydligt lägre än många andra analytiker.

- En del konsulter säger att elektronikföretag måste lägga tio procent av sin utvecklingsbudget på RoHS-anpassning, och  andra hävdar att investeringen kostar minst 100 miljoner dollar, oavsett företagsstorlek. Efter att ha intervjuat hundratals elektronikföretag, kontraktstillverkare och leverantörer uppskattar vi att det krävs en engångsinvestering motsvarande 2-3 procent av produkternas omsättning, säger analyshusets chef Pamela Gordon i ett pressmeddelande.

RoHS-direktivet går ut på att eliminera ett antal farliga ämnen, främst bly, ur elektronikprodukterna. Ett närbesläktat EU-direktiv, WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) som beskriver hur uttjänta produkter ska tas om hand. RoHS börjar gälla den 1 juli nästa år, men producentansvaret enligt WEEE-direktivet gäller redan nu.

- WEEE-direktivet kan bli lönsamt att uppfylla om det görs strategiskt. Både omsättning och marknadsandel kan öka, säger Pamela Gordon.

Hon understryker att det krävs god planering för att hålla nere kostnaderna, vilket ska ses som ett incitament att besöka företagets workshop den 14 september i Toronto, Kanada.