Skriv ut
Sveriges största forskningsinstitut - FOI - har flyttat till Kista. Därmed har 950 forskare och 300 andra anställda fått en ny arbetsplats.
Med inflyttningstal och invigning av försvarsminister Leni Björklund har nu Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, officiellt flyttat in i sina nya lokaler i Kista. FOI är Sveriges största forskningsinstitut med total 1250 anställda.

Leni Björklund poängterade att en av FOI:s uppgifter är att öka samhällets förståelse för vikten av forskning om säkerhet. Förr fokuserade FOI på produktutveckling för försvarets räkning, numera är uppgiften bredare och ska omfatta all metod- som teknikutveckling som kan vara till nytta för landets försvar och säkerhet.

I och med flytten har antalet forskare i Kista ökat med 30 procent.