Skriv ut
En fabrik i New Orleans som levererar vätgas till kiselskiveproducenter har blivit allvarligt skadad av orkanen Katrina. Orkanens härjningar har också fått analysföretaget Isupply att sänka sin prognos för halvledartillväxten.

En fabrik tillhörande företaget Air Products and Chemicals i New Orleans skadades allvarligt av orkanen Katrina. Den extremt rena vätgas som producerades där används när epitaxiella skikt läggs på kiselskivor, i synnerhet för krafthalvledare. Det är ovisst när produktionen kommer igång igen.

Fabriksskadorna är bara ett skäl till att analysföretaget Isupply nu sänker sin prognos för årets halvledartillväxt, från tidigare förutspådda 5,9 procent till synnerligen modesta 2,4 procent. Andra skäl är de ökade oljepriserna – delvis också en konsekvens av Katrina – samt ett ökat utbud av tillverkningskapacitet i halvledarbranschen. Därtill blev årets första två kvartal svagare än Isupply tidigare gissat.

Analyshuset tror dock att tillväxten tar fart igen under andra halvan av 2006, som man nu säger blir starkare än man tidigare trott. För 2006 spår Isupply en tillväxt på 4,3 procent, en liten höjning från tidigare prognosticerade 3,9 procent. Därefter följer tre goda år med tvåsiffrig tillväxt fram till 2009, spår bolaget.