Skriv ut
ImageGöteborgsföretaget Accilon som utvecklar övervakningssystem för fiberoptiska nät har försatts i konkurs.
– Som vanligt är det många olika faktorer som bidragit till konkursen men i grund och botten beror det på att optomarknaden inte återhämtat sig och att vi inte hade uthålligheten, säger Bengt-Erik Olsson som var en av grundarna.

Accilon, som var en avknoppning från Chalmers MC2-lab, utvecklar instrument som övervakar signalkvaliteten i optiska nät. Instrumentet tappar av mindre än en procent av ljuset och mäter i realtid effekt, polarisationsgrad och polarisationstillstånd utan att omvandla den optiska signalen till en elektrisk signal.

– Behovet av den här typen av övervakningsutrustning kommer först när näten blir transparenta och konfigurerbara och man inför heloptiska switchar.

Men Bengt-Erik Olsson vill inte sia om hur lång fram i tiden heloptiska nät ligger.

– Det pågår en del små försök främst i USA och något i Japan men det görs inga affärer.
I motsats till andra optoföretag har Accilon inte omprövat affärsidén eller försökt hitta nya marknader.

– Vi har hållit fast vid telekom som vi kan. Det är inte så lätt att byta bransch.

Konkursen innebär dock inte att tekniken går förlorad.

– Vi är tillbaka i universitetsvärlden där vi fortsätter den forskning och utveckling vi bedrev på Accilon. Det sker i samarbete med en del gamla kunder.

Under hösten kommer tekniken att testas i Acreos optolänk mellan Hudiksvall och Kista. Och när marknaden tar någon gång i framtiden vill Bengt-Erik Olsson göra ett nytt försök.

– Vi kommer att göra det väldigt annorlunda då. Man måste göra utvecklingen i samarbete med några stora kunder.

– Det går inte att utveckla den här typen av produkter enbart med riskkapital så att systemhusen sedan kan välja och vraka.

 
Bakgrund
Accilon startade år 2001 och sysselsatte som mest åtta personer. Hur mycket pengar företaget gjort av med vill Bengt-Erik Olsson inte avslöja men det handlar inte om några stora summor.

Finansiering till Accilon kom från Nutek i form av ett startbidrag och från några privata investerare. Företaget lanserade sin första produkt kallad APS-5000 på optomässan Ecoc i Stockholm för ganska precis ett år sedan.