Skriv ut
De tre forskningsrenrum som finns i Sverige har satt upp en gemensam ingångsportal på Internet. Det är MC2 vid Chalmers, Elektrumlaboratoriet vid KTH och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som numera finns på adressen www.myfab.se.
De tre labben ingår i ett nätverk kallat µ-Fab som bland annat har till syfte att samordna verksamheten på de tre labben och underlätta för företag som komma in i labben.