Skriv ut
Acreo har skrivit ett samarbetsavtal med Företagscentrum i Oskarshamn. Målet är att hjälpa svenska elektronikföretag att utveckla kontakter i Baltikum.
Samarbetet mellan Acreo och FCO ska ske under namnet Baltcent. Intentionen är att utveckla och stödja affärsrelationer samt forskning och utveckling mellan svenska företag och företag eller organisationer i Baltikum och Ryssland.

FCO är en ekonomisk förening vars viktigaste uppgift är att bygga nätverk mellan företag.