Skriv ut
Kistaföretaget Unisys spår att RFID-tekniken kommer att slå igenom på riktig i slutet av nästa år. En ny standard banar väg.
RFID-tekniken har tagit ett stort kliv framåt i år i och med att standarden Gen 2 har slagits fast. Det är en standard för passiv RFID och innebär att tekniken kan användas globalt – utan kompatibilitetsproblem - vilket i sin tur ligger till grund för att man nu tror på en stark tillväxt.

-         De skeptiker som ser tekniska och regulatoriska svårigheter och utebliven avkastning på investeringar i RFID-teknik har fel.

-         Mönstret från streckkodstekniken för trettio år sedan upprepas. Det fanns många inom detaljhandel och konsumentprodukter som ansåg att tekniken var för dyrbar, behäftad med tekniska problem och rent av onödig”, säger Peter Regen på Unisys.

Unisys spår att många företag lämnar pilotfasen för att börja använda RFID i verksamheten mot slutet av nästa år.