Skriv ut

Det ska bli lättare att få ut Bluetoothprodukter på marknaden. Konsortiet Bluetooth Special Interest Group har förenklat och automatiserat den kvalificeringsprocess som varje produkt måste gå igenom innan den kan börja säljas.

 

Många Bluetoothutvecklare har varit kritiska till den hittillsvarande kvalificeringsprocessen, som upplevts som dyr, krånglig och tidsödande. Nu verkar Bluetooth SIG, Special Interest Group, ha lyssnat till kritiken.

- Vi har anpassat kvalificeringsprocessen för framtiden. Det ska ge reducerade utvecklingskostnader som i slutänden gynnar konsumenten, säger Michael Foley, chef för Bluetooth SIG i ett pressmeddelande.

Målet har dock inte bara varit att förenkla för utvecklarna. Lika viktigt är att interoperabiliteten ska bli bättre och att fler Bluetoothprodukter verkligen ska följa standarden. Mängden tester är faktiskt större i den nya certifieringsproceduren.