Skriv ut

Mentor Graphics köper ett företag i kvartalet. Det är enda sättet för företaget att hålla marknadsandelarna uppe. Mentorchefen Wally Rhines är därför ständigt på jakt efter innovativa småföretag som kan bidra till utbudet.

Image
Att uppköpskandidaterna ska ha någon form av unik teknik är självklart, men det räcker inte.

- Först och främst letar vi efter företag som kan dra nytta av vårt försäljningsnät. De ska också ha produkter som lätt kan anpassas till våra. Och det får inte handla om någon budgivning för då ger vi oss ganska fort, säger Wally Rhines.

Enligt honom befinner sig alla de tre stora EDA-företagen - Mentor, Cadence och Synopsys  - i liknande situation. Bara i undantagsfall lyckas de utveckla egna produkter till storsäljare.

- Vårt verktyg Calibre och Synopsys Prime Time är de enda jag kan komma på såhär på rak arm, säger han.

Uppköpen sker inte bara inom nya områden. Lika viktigt är att bevaka sina intressen inom befintliga marknader där behoven förändras. Kretskortsverktyg är ett bra exempel - den marknaden har haft stabil omsättning de senaste åren men andelen som gått till verktyg för signalintegritet har på fem år gått från noll till 20 procent. Det har tvingat Mentor och andra i denna nisch att köpa in sådan teknik.

- De tre stora tappar konstant marknadsandel gentemot de övriga. Vi på Mentor har ändå varit relativt lyckosamma med våra uppköp. På annat sätt kan man inte förklara att vi vuxit med i genomsnitt 6-7 procent om året på en marknad som totalt har nolltillväxt, säger Wally Rhines.

Det stora problemet för EDA-världen är att antalet asicprojekt minskar konstant. Visserligen är asicarna större nuförtiden vilket gör att de sysselsätter nästan lika många konstruktörer som förr, men någon tillväxt handlar det inte om, tvärtom.

- Tillväxt inom EDA kräver ny metodik. De områden som ökar nu är systemkonstruktion och processverktyg. Högre abstraktionsnivå säljer – Catapult C är det verktyg som ökar mest hos oss just nu.

Effektanalys är ett område där han framöver tror på stark tillväxt, inte minst på grund av behoven inom telekomindustrin. Här finns inga tillräckligt bra verktyg ännu.

-  Något som på hög abstraktionsnivå visar om en viss kretslösning kräver mer eller mindre effekt än en annan tror jag kommer snart. Idag finns en del sådant på RTL-nivå men jag tror vi snart får se sådana verktyg på C-nivå, säger han.