Skriv ut
Ett år efter starten har Elfnet, the European Lead-Free Soldering Network, satt samman en lista kallat ”Issues to Solutions Matrix” med de mest akuta problemen som återstår att lösa inför övergången till blyfri produktion den 1 juli 2006.
Elfnet har nu publicerat en lista över cirka 20 problem som har högsta prioritet. Det är bland annat materialdeklarationer, märkning av komponenter, utgångna komponenter, så kallade tin whiskers och innehållet i lodpastor.

För att lösa en del av dessa problem har Elfnet har dragit igång gemensamma forskningsprojekt. Projektet konstaterar också att för vissa av frågorna är det få personer som har svaren. En viktig uppgift är därför att sprida den kunskapen via hemsidan som man hittar på www.europeanleadfree.net.

Elfnet, är ett projekt sponsrat av EU-kommissionen, och som har till uppgift att samla den Europeiska forskningen kring blyfri produktion för att stärka den europeiska industrin.

Projektet, som startade i slutet av år 2004, har en budget på 4,7 miljoner euro över tre år varav knappt hälften kommer från EU, resten står de deltagande företagen för. 35 företag, forskningsinstitut och universitet från 19 länder deltar projektet.