Skriv ut
Ericsson lanserar GSM-system för 450 MHz-bandet. Billigare täckning i glesbygd och full GSM-kompatibilitet utlovas. Nokia har tekniken framme för GSM450 men ännu inga telefoner.
På frekvensbandet 450 MHz går det att få god yttäckning med relativt få basstationer.  Abonnenttätheten är dock inte lika stor som på högre frekvenser. Systemet har därför rönt stort intresse för glesbygd och delar av tredje världen även om ingen operatör ännu licensierat något 450 MHz-band med avsikt att implementera GSM där.

Ericssons nylanserade GSM450-system är helt kompatibelt med övrig GSM. Det klarar roaming och stöder dataöverföring med Edge och GPRS. 450-systemet kan kombineras med GSM-system på andra frekvenser i samma område.

Även Nokia stöder GSM450-satsningarna. Företaget lanserar visserligen ingen telefon för bandet, men säger sig ha tekniken framme och lovar produkter så fort någon operatör bestämt sig för att bygga ut GSM450.

Nokia tror att världen år 2010 kommer att ha 3 miljarder mobilabonnenter, och att operatörer kommer att kunna erbjuda mobiltelefoni för så lite som 40 kronor per månad. GSM450 kan vara en väg att nå det målet.