Skriv ut
Det svenska optobolaget Transmode ska samarbeta med amerikanska datalagringsföretaget Brocade. De båda bolagen har kopplat ihop sina utrustningar över 4 Gbit/s Fibre Channel.
Transmode har kopplat ihop sin WDM-plattform med Brocades datalagringsväxel och på så sätt visat att lagringsenheter kan kommunicera med 4 Gbit/s på avstånd upp till 40 km. Annorlunda uttryckt  - man har visat att överföringsstandarden 4 Gbit Fibre Channel kan användas direkt över en WDM-länk med optiska kontaktdon som följer SFP-standarden (small form-factor pluggable).

- Lagringsnät är en snabbt växande marknad som står för en betydande del av vår omsättning, säger Transmodes affärsutvecklingschef Dirk Lutz i ett pressmeddelande.

4G Fibre Channel är den Fibre Channel-standard som spås högst tillväxt nästa år. Den ger högre kapacitet än 2G Fibre Channel, och är billigare än 10Gbit/s-varianten.

- Bristen på WDM-lösningar har tidigare begränsat spridningen av 4G, säger Brocades teknikmarknadschef Paul Griffiths.