Skriv ut
Redan i mars kan verifieringsspråket "e" klubbas som IEEE-standard 1647. Detta sedan standardiseringsprocessen fått ökat stöd från ägaren Cadence och dess kunder.
Språket "e" konstruerades av EDA-bolaget Verisity som en central del i verifieringsverktyget Specman Elite. Det verktyget är numera världens mest använda hjälpmedel för automatisering av testbänkar, och för dess användning krävs språket "e".

Verisity påbörjade standardiseringsarbetet genom att donera sin så kallade språkreferensmanual (LRM, Language Reference Manual) till IEEE. När Cadence köpte Verisity i våras ökade bolaget också stödet för standardiseringsprocessen.

Nu går Cadence ett steg vidare, enligt ett pressmeddelande beroende på kundernas krav. Företaget har ställt upp med personal och kompetens för teknisk redigering och projektledning, vilket gör att man tar åt sig en del av äran för att det tekniska innehållet i standarden var klart redan i juni, fyra månader före utsatt tid. Ett förslag till standard lades fram i september och nu pågår omröstning huruvida detta förslag ska godkännas. I så fall kan standarden bli officiell i mars nästa år.

När språket blir en standard blir det lättare för fler företag att anamma det och ta fram produkter kring det. Redan finns fler än Cadence som gör e-baserade verktyg. Men kunderna, ledda av LSI Logic, ARM och Silicon Image,  vill ha ökat utbud på området. Och Cadence, som även stött andra språks standardisering, hade knappast något annat val.