Skriv ut
Precis som väntat har EU-kommissionen beslutat att undanta det bromerade flamskyddsmedlet Deca-BDE från RoHS-direktivet.
Redan den 2 september genomfördes en omröstning bland medlemsländerna där cirka två tredjedelar röstade för ett undantag. EU-kommissionen bekräftade det beslutet den 15 oktober i sin officiella tidning.

Som underlag har man använt 588 studier från de senaste åren och i sitt beslut skriver EU-kommissionen att den inte finner det nödvändigt att i dagsläget vidta ytterligare åtgärder för att minska riskerna för konsumenterna.

Vidare framgår det att EU-kommissionen kan ompröva sitt beslut om det visar sig nödvändigt och att industrin håller på att införa ett frivilligt program för att minska användningen av ämnet.

Deca-BDE används för att förhindra antändning och att begränsa spridningen av eld i plastdetaljer i elektronik liksom i textilier och inom transportindustrin.