Skriv ut
Den 7 april 2009 ska tv-näten i USA vara helt digitaliserade. Var femte amerikan kan räkna med stöd för köp av digitalbox.
En senatskommitté har slagit fast den 7 april 2009 som lämpligt datum för övergången till digital-tv i USA. Förslaget stöds ännu inte av hela senaten, och måste dessutom stödjas av ett lagförslag i representanthuset innan det kan träda i kraft, skriver tidningen EE Times.

Frekvenserna som frigörs när analog-tv-nätet släcks ner ska säljas, vilket väntas inbringa 10 miljarder dollar till statskassan.

Senaten föreslår också att myndigheterna sponsrar digitalboxar för låginkomsttagare med upp till 3 miljarder dollar. Då en box kostar cirka 50 dollar skulle det innebära federalt stöd till 60 miljoner amerikaner, motsvarande en femtedel av landets befolkning.