Skriv ut
Ryktet om att Ericsson var på väg att köpa Marconi visade sig vara sant. Nu är affären klar - Ericsson betalar 16,8 miljarder kronor för "strategiskt viktiga" delar av Marconis telekomverksamhet.
Marconis transmissionsprodukter, i synnerhet inom optiska system, ska tillsammans med Ericssons starka position inom mikrovågsradio och världsomspännande försäljningsorganisation skapa en god grund för tillväxt. Så skriver Ericsson i ett pressmeddelande idag på morgonen.

Det Ericsson köper motsvarar cirka tre fjärdedelar av Marconis omsättning. I köpet ingår verksamheten inom optiska nät, bredband, fast radioaccess, mjuka växlar (softswitch), datanät och tjänster. Därtill ingår varumärket, patent och tillhörande immateriella rättigheter.

I köpet ingår inte Marconis huvudkontor, och en del specifika verksamheter i Storbritannien och Tyskland. Ericsson kommer inte heller att ta ansvar för Marconis brittiska pensionsavtal. Resterna av Marconi kommer att döpas om till Telent och fokusera på serviceverksamhet för operatörer och storföretag. Ericsson kommer att köpa tjänster av Telent.

Köpeskillingen, 16,8 miljarder kronor, betalas kontant. Köpet ökar Ericssons omsättning med cirka 14 miljarder kronor. Ericsson tror inte att vinsten per aktie kommer att påverkas förrän 2007.

Elektroniktidningens hemsida var troligen det första svenska nyhetsmedium som rapporterade om att affären i vardande - vi skrev en notis redan 29 september.