Skriv ut
Världens första fungerande spinntroniktransistor har demonstrerats av ett forskarlag i Schweiz, rapporterar tidningen Nature Physics.
Löftena kring spinntroniken, där elektronernas spinn och därmed magnetism avgör materialet halvledaregenskaper, har varit enorma sedan teorierna först publicerades år 1990. Inte minst har det svenska företaget NM Spintronics, före detta Nilsson Materials, haussat upp förväntningarna. Radigalt högre hastighet, lägre strömförbrukning och rentav kvantdatorer hör till de vanligaste löftena.

Någon fungerande spinntroniktransistor har dock inte funnits i sinnevärlden förrän nu. Forskaren Christian Schönenberger och hans kollegor vid universitetet i Basel har i sitt labb visat hur en kolnanotub ansluten till två magnetiska elektroder som styr elektronernas spinn utgör en sådan. Resultatet beskrivs närmare i novemberutgåvan av tidningen Nature Physics.