Skriv ut
Tillsammans med Broadcom, NEC, Nokia, Panasonic och Texas Instruments anklagar Ericsson Qualcomm för orättvist agerande kring företagets WCDMA-relaterade patent. De kärande kräver att EU-kommissionen undersöker och stoppar Qualcomms agerande. Qualcomm förnekar att företaget gjort något fel.
Ericsson och dess fem stämningskamrater skjuter in sig på två punkter. För det första hävdar man att Qualcomm med ojusta medel försöker minimera konkurrensen inom chipset för WCDMA-telefoner, bland annat genom att förvägra vissa företag att licensiera företagets teknik och patent på rimliga villkor, och genom att erbjuda lägre royalty till företag som enbart köper Qualcomms chipset.

För det andra säger man att Qualcomm tar ut för höga royalties på sina WCDMA-patent. De är lika höga som företagets CDMA2000-royalties, trots att Qualcomm inte bidragit tillnärmelsevis lika mycket till WCDMA-utvecklingen.

Detta strider mot EUs konkurrenslagar och mot de överenskommelser som ligger till grund för WCDMA-användningen, hävdar de sex företagen unisont. Ericssons patentchef Kasim Alfalahi säger i ett pressmeddelande att agerandet gör att "konsumenter kan tvingas betala mer än nödvändigt för sina mobiltelefoner".

Qualcomm förnekar alla anklagelserna, och kallar dem "felaktiga och grundlösa". Företaget säger att anklagelserna faller på sin egen orimlighet - de 130 licenstagarna bevisar i sig själv hur felaktiga påståendena är. Att Qualcomms bidrag till WCDMA skulle vara mindre än till CDMA2000 förnekas också.

"Det här ser ut att inte vara något annat än ett försök att omförhandla licensavtalen med hjälp av myndighetsingripanden" skriver Qualcomm i ett pressmeddelande.

Qualcomm ligger sedan tidigare i juridisk fejd med såväl Broadcom som Texas Instruments. Även där handlar det om patent och licenshantering.