Skriv ut
Den amerikanska tidningen Detroit News pekar ut krisdrabbade Delphis svenska dotterbolag Mecel som ett ställe där koncernen tänker dra ner eller helt upphöra med sin verksamhet. Men den svenska ledningen känns inte vid de planerna.
Enligt Detroit News, en dagstidning där Delphi har sitt huvudkontor, kommer Delphis verksamhet inom elektronik och säkerhet i Åmål och Göteborg att läggas ned. Tidningen hänvisar till en rekonstruktionsplan kallad Northstar vars innehåll läckt ut till medierna där Mecel pekas ut tillsammans med fyra andra enheter i Europa, en i Japan samt sju i USA.

Kent-Eric Lång, vd för Mecel, konstaterar att verksamheten i Sverige är lönsam och att vad han vet har inga nedläggningsbeslut fattats. Till Göteborgsposten säger han bara att "det pågår diskussioner om koncernens styrkor och svagheter i USA".

Även Per Nyqvist, vd för svenska Delphi som gör kablage till bilar, tillbakavisar ryktena i Göteborgsposten. Han säger att "här i Sverige har vi säkrat affärer för många år framöver".

Delphi ansökte om skydd undan konkurs enligt den så kallade Chapter 11 den 8 oktober. Sedan dess pågår rekonstruktionsförhandlingar där bolaget bland annat vill ha rejäla lönesänkningar och lättnader i sina pensionsåtaganden. Delphi, en avknoppning från General Motors, är världens största underleverantör till bilindustrin. I Sverige äger Delphi två teknikcentrum inom Mecel, i Åmål och Göteborg, samt kablagetillverkning under eget namn.