Skriv ut
Sverige har fått ett nytt industriforskningsinstitut - Swedish ICT Research AB. Det består av en sammanslagning av Acreo, SITI, Sics, Santa Anna IT Research, IT-forskningsinstitutet Viktoria samt Interaktiva institutet. Acreos vd Hans Hentzell blir även vd för det nya institutet.
Swedish ICT Research ska samla den svenska industriforskningskompetensen inom såväl hård- som mjukvara. Hans Hentzell blir vd och Sven-Christer Nilsson, mest känd som Ericssons f.d. koncernchef, blir styrelseordförande.

Institutet får 350-370 anställda och en omsättning kring 350 miljoner kronor. Det ägs av industrin genom två föreningar inom hårdvara respektive programvara, samt av staten genom Ireco Holding AB.

- Nu får vi den kritiska massa vi efterlyst tidigare. Vi får en gemensam röst gentemot staten, myndigheter och EU, och vi har goda möjligheter att nå lönsamhet inte minst genom att poola våra resurser, säger vd Hans Hentzell.

Han var tidigare vd för Acreo och han menar att det finns många möjligheter till synergieffekter.

- Det blir en programvarudel och en hårdvarudel som hålls separata men som får många tunga gemensamma projekt, exempelvis inom bredband och den testbädd för optofiber som Acreo drivit i Hudiksvall, säger han.

Vad institutet ska kalla sig dagligdags är än så länge en öppen fråga. Swedish ICT Research är för otympligt, och akronymen SwICT ger inte enbart rätt associationer.

- Vi har utlyst en intern tävling för att hitta det bästa alternativet, berättar Hans Hentzell.