Skriv ut
I förra veckan anmäldes Qualcomm till EU-kommissionen av Nokia, Ericsson och ett antal andra europeiska telekomföretag. Nu svarar Qualcomm genom att stämma Nokia för intrång på förtagets GSM-patent. Nokia förnekar att man gjort något fel.
Nokia har olovligen använt elva innovationer som är patenterade av Qualcomm, och en som är patenterad av Qualcomms dotterbolag Snaptrack. Dessutom har Nokia, trots flera uppmaningar, inte velat lösa frågan i samförstånd. Därför ser vi ingen annan utväg än att låta domstolen avgöra frågan.

Så skriver Qualcomm i ett pressmeddelande. Qualcomm kräver i stämningen att domstolen förbjuder Nokia att sälja de berörda produkterna i USA, samt att Nokia betalar skadestånd. De produkter som berörs är samtliga Nokias mobiltelefoner för GSM, GPRS och Edge.

Nokia å sin sida förnekar alla anklagelser. Företaget säger att man ännu inte mottagit någon formell stämning, och kan därför inte gå i detaljerat svaromål. Men man konstaterar att Qualcomm har samma skyldighet som andra GSM-patentinnehavare, nämligen att licensiera sina patent på ett rättvist sätt, lika för alla. Vilket var precis det som Nokia, tillsammans med Ericsson och de andra europeiska telekomföretagen, hävdade att Qualcomm inte gör, vilket i sin tur var grunden till anmälan inför EU-kommissionen.

Som utomstående är det förstås snudd på omöjligt att avgöra vem som har lagen på sin sida. Man kan dock konstatera att det nu råder öppet krig mellan Qualcomm och övriga GSM-världen. Att detta blir en utdragen domstolshistoria är mycket troligt.