Skriv ut
Den hypade radiotekniken Wimax kommer inte att ta över herraväldet inom trådlöst bredband, så som tidvis förespeglas av entusiasterna. År 2010 kommer tekniken bara att ha knaprat åt sig en marknadsandel kring 5 procent. Det spår analyshuset Isuppli.
Wimax, även kallad 802.16, är radiotekniken som ömsom beskrivs som wlan med flera mils räckvidd och ömsom som det största hotet mot 3G. Tekniken är en av de hetaste inom mobilvärlden just nu, men ska man tro analytikerna på Isuppli kommer genomslaget att bli måttligt.

I rapporten "Wimax - an emerging technology with exaggerated expectations" ("en framtidsteknik med överdrivna förväntningar") konstaterar analytikerna att varje segment som Wimax vänder sig till finns redan är inmutat av en annan teknik. Wimaxleverantörerna måste därför antingen slå ut befintlig teknik eller finna sig i att vara ett komplement.

Enligt företaget finns i dagsläget 670 000 Wimaxanvändare i världen. Den siffran kommer att öka till drygt 9 miljoner på fem år. Det ger förvisso en genomsnittlig tillväxt per år på över 60 procent. Men alternativen till Wimax - i Isupplis ögon främst wlan - har ett försprång och växer också, vilket gör att Wimax trots detta bara kommer att nå upp till en marknadsandel på 5 procent år 2010.

Återhållsamheten gäller främst fasta Wimaxanslutningar. Isuppli är betydligt mer optimistisk för mobila tillämpningar. Fordonsmarknaden blir dominerande för Wimax, spår Isuppli.